Socialistische Partij

Compenseer zorglasten voor kleine zelfstandigen

16-03-2006 * De SP wil dat kleine ondernemers die hard worden getroffen door het nieuwe zorgstelsel gericht worden gecompenseerd. Uit onderzoek van MKB Nederland blijkt vandaag dat de helft van de ondernemers veel meer ziektekostenpremie moet betalen dan in 2005. Vooral freelancers en zelfstandigen zonder personeel worden gedupeerd.

Kant De SP wil dat kleine zelfstandigen met een laag inkomen worden ontzien door de invoering van een premievrije voet voor de inkomensafhankelijke premie. Dit kan worden gefinancierd door de miljardenmeevaller af te romen die vooral grote werkgevers kregen door het wegvallen van de ziektekostentegemoetkomingen. Tevens kunnen de extra aardgasopbrengsten worden aangewend die het gunstige gevolg zijn van de energieprijzen.

De SP wil ook gerichte compensatie van de inkomensachteruitgang voor andere specifieke gedupeerde groepen, zoals ambtenaren, gepensioneerden, mensen met inkomens uit meerdere bronnen, anderhalf verdieners en gezinnen met kinderen boven de achttien jaar.

Tweede-Kamerlid Agnes Kant: "In plaats van de werkgevers en twee keer modaal te laten profiteren moeten de mensen die gedupeerd zijn gecompenseerd worden. De regering kan niet doen alsof hiervoor geen geld beschikbaar is, de hoge aardgasopbrengsten bieden daar ruimte voor. Het is nu puur een kwestie van politieke wil. Het kabinet beloofde dat na 'het zuur' nu ook 'het zoet' zou komen. Het niet verlagen van de zorgtoeslag dat is aangekondigd is niet meer dan een zoetje in de azijn."
Zie ook:
* Geen zuur maar zoet: compensatie moet!