Gemeente Tilburg

16-3-2006
Tachtig procent van schoolverzuim eenmalig
Relatief veel mannelijke allochtone schoolverzuimers

De combinatie van een verzuimmelding van de school en actie daarop van de leerplichtambtenaar werpt zijn vruchten af. Dit blijkt uit het leerplichtverslag over het schooljaar 2004-2005. In bijna 80% van de verzuimmeldingen blijft het bij die ene melding en stopt het verzuim daarna.

Dit jaar zijn de verzuimcijfers voor het eerst uitgesplitst naar etniciteit, waaruit blijkt dat meer van de helft van de spijbelaars mannelijke allochtone jongeren zijn. Dit aandeel is groter dan op grond van hun bevolkingsaandeel te verwachten was. Het verslag laat verder een toename zien van het luxe en het absolute verzuim, en een afname van het relatieve verzuim*.

Wethouder Hugo Backx (Onderwijs): Onze inzet om schoolverzuim tegen te gaan blijft onverminderd, door de goede samenwerking tussen de leerplichtambtenaren en de scholen. Elke vorm van verzuim is namelijk zonde én te veel. Voor jongeren met gedragsproblemen blijven we inzetten op de alternatieve leertrajecten, zoals het Leerbedrijf Basisvaardigheden, bureau HALT, de leerstraf Basta en de ordeschool Crossroads, die dit najaar officieel van start gaat.

Trend afname verzuim zet zich door
In het schooljaar 2004/2005 zijn er in totaal beduidend minder meldingen binnengekomen van schoolverzuim. Dit is een trend die in het schooljaar 2002/2003 is ingezet. De meldingen van luxe verzuim zijn met 60% toegenomen. Dit komt onder meer doordat in 2004-2005 voor het eerst twee leerplichtambtenaren voor het basisonderwijs zijn ingezet. Scholen weten de weg naar team Leerplicht daardoor beter te vinden. In totaal heeft het team Leerplicht van de gemeente Tilburg 976 meldingen van verzuim ontvangen.

Uit het verslag blijkt verder dat steeds meer oudere jongeren een alternatief traject volgen voor leerlingen met gedragsproblemen. Dit komt tot uitdrukking in de toename van leerlingen bij het Leerbedrijf Basisvaardigheden, bedoeld voor 16-17 jarigen (een toename van 47%). Ook opvallend is de flinke stijgingen van de verleende vrijstellingen op basis van lichamelijke of psychische ongeschiktheid: van 6 in 2003/2004 naar 32 in 2004/2005. Deze toename is onder meer het gevolg van leerlingen die verblijven bij Het Dijkje (onderdeel van Amarant) en voorheen geen vrijstelling hebben aangevraagd.