Gemeente Den Helder

16-03-2006 Ook Van Galenstraat en Piet Heinstraat dit jaar aan de beurt

Dit jaar worden verschillende straten in de Stad binnen de Linie aangepakt. Twee straten waren echter niet in het overzicht opgenomen. Het gaat hier om de Van Galenstraat en de Piet Heinstraat. Beide straten komen dit jaar zeker aan de beurt! Zo wordt de Van Galenstraat, tussen de Krugerstraat en de Kerkgracht, heringericht en worden de bestaande lichtmasten herschikt. De Piet Heinstraat (gedeelte tussen de Van Galenstraat en de Witte de Withstraat) wordt herstraat en voorzien van een nieuw verlichtingsplan.