TNO Arbeid

TNO start programma Innovatie van arbeid

Europa wil in 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld zijn, met als doel duurzame economische groei, met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang, met respect voor het milieu. Dit zijn de zogeheten Lissabon doelstellingen. Helaas zijn er ook in Nederland belangrijke ontwikkelingen en trends die het halen van deze doelstellingen belemmeren: knelpunten op de arbeidsmarkt, te lage groei van de arbeidsproductiviteit, en veel regelgeving. Daarom start TNO het programma 'Innovatie van arbeid'.

Programma met impact
Het programma geeft antwoord op de vraag hoe en met welke middelen we gezond en productief werk bevorderen. Vier speerpunten staan voor TNO centraal: versterken van de arbeidsmarktpositie van de beroepsbevolking, bevorderen van de samenhang tussen sociale en technische innovaties, bevorderen van zelfregulering door sociale partners en tot slot wil TNO de sociale cohesie en inclusie versterken door effectieve en doelmatige dienstverlening in de sociale zekerheid en (gezondheids)zorg. TNO zal regelmatig - o.a. op haar website - over haar vorderingen in dit programma publiceren.

Hoe houd ik mensen langer aan het werk?
Werkgevers investeren in hun werknemers die op hun beurt uiteenlopende deskundigheid hebben ontwikkeld. Daarom is het belangrijk deze werknemers zo lang mogelijk in dienst te houden. Maar zijn die werknemers voorbereid op langer werken? TNO verschaft helderheid over de wijze waarop organisaties zich kunnen voorbereiden op het verlengen van het arbeidzame leven van hun senioren.

Ouderen gezond en vitaal aan het werk houden is de grootste opgave van de komende tijd. Lees in het nieuwe nummer van TNO Nieuws Arbeid hoe TNO met haar klanten dit aanpakt.

16 maart 2006

info-arbeid@tno.nl
www.tno.nl/arbeid