Rechtbank Leeuwarden


Vrijspraak voor belaging

De meervoudige kamer van de rechtbank te Leeuwarden heeft op 14 maart 2006 een verdachte vrijgesproken van belaging van medewerkers van een woningbouwcorporatie. De rechtbank heeft daarbij overwogen dat verdachte geen inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de in de telastelegging genoemde personen. De rechtbank gaf daarvoor drie argumenten. In de eerste plaats is de woningbouwcorporatie door haar aard een instelling die openstaat voor de buitenwereld en daarom de mogelijkheid biedt, met haar telefonisch contact op te nemen. Er is dus geen sprake van een privé-domein. In de tweede plaats werden de aangevers niet als privé-personen, maar als functionarissen in hun hoedanigheid van medewerker van de corporatie aangesproken. In de derde plaats hadden de telefoontjes van verdachte een zakelijke achtergrond, die gerelateerd was aan de taak of rechtspositie van de corporatie. Hier doet zich dus niet voor de situatie waarin de slachtoffers redelijkerwijs aanspraak konden maken op (een zekere mate van) privacy, het criterium dat de memorie van toelichting op het wetsontwerp inzake artikel 285b van het Wetboek van Strafrecht noemt.
Verdachte werd wel veroordeeld voor vier bedreigingen, één mishandeling en beschadiging van een politiecel. Voor genoemde delicten kreeg hij een gevangenisstraf van 12 weken onvoorwaardelijk opgelegd.

LJ Nummer

AV5251

Bron: Rechtbank Leeuwarden Datum actualiteit: 16 maart 2006 Naar boven