D66

Het beoogde nieuwe functiewaarderingssysteem in het hoger beroepsonderwijs zal voor een groot deel van de docenten leiden tot een inkomensachteruitgang. D66-Kamerlid Ursie Lambrechts vreest een verdere verschraling van het beroep van docent. Zij wil opheldering en actie van staatssecretaris Rutte.

In het nieuwe systeem zullen veel hbo-docenten er één tot drie schalen op achteruit gaan. Volgens Lambrechts is het nieuwe functiewaarderingssysteem het zoveelste voorbeeld dat mooie woorden over de positie van de docent niet in daden omgezet worden: `Iedereen is het erover eens dat de positie van de docent versterkt moet worden. Daarbij past een adequate beloning voor de professionals die voor de klas staan. Helaas is de praktijk anders. Het hbo-voorstel is de volgende stap in de verschraling van het beroep van docent: eerst worden de docent zijn docent-taken afgepakt en vervolgens wordt hij lager ingeschaald. Tegelijkertijd komen er in het hbo wel meer lectoren, die geen les geven, en meer salaris voor de hbo-bestuurders die het inkomen van de premier allang ver achter zich gelaten hebben. Op deze manier jagen we onze goede docenten de klas uit.'

Lambrechts wil dat staatssecretaris Rutte actie onderneemt tegen het nieuwe functiewaarderingssysteem.

16-3-2006 14:52