Provincie Friesland

PERSBERICHT

Nummer: 056 JA
Datum: 16 maart 2006

Het project "virtueel BPV-Plein" nadert voltooiing

De website met gedetailleerde informatie over stageplaatsen in de zorgsector in Fryslân: het virtuele BPV (BeroepsPraktijkVorming)-plein is vanaf 16 maart 'in de lucht. Het virtueel BPV-plein is een initiatief van Stichting Venturafriesland in samenwerking met het kenniscentrum voor leren in de praktijk in de sectoren gezondheidszorg, welzijn, sport en dienstverlening (OVDB) en provincie Fryslân. Rondom de start van dit BPV-plein wordt op de ROC Friese Poort een minisymposium gehouden met het thema "het toenemend belang van de praktijk in de opleiding".

Het belang van een goed functionerende beroepspraktijkvorming wordt steeds groter:
- de ontwikkeling naar competentiegericht onderwijs vraagt meer praktijk in het onderwijs en vraagt meer kwaliteit van stageplekken
- de toenemende vergrijzing zorgt voor grotere zorgvraag en een grotere behoefte aan gekwalificeerd personeel.
- de combinatie vergrijzing en ontgroening zorgt voor een kleinere beroepsbevolking: de zorgsector zal gaan concurreren met andere sectoren.
- het bieden van stageplekken is essentieel voor leerlingen om te kijken of de gekozen studie in de praktijk bij hem/haar past en om het vak te leren.
- stageplekken geven instellingen de kans te investeren in de kwaliteit van en kennis te maken met hun potentieel toekomstige medewerkers.

Met de website wordt een belangrijke efficiëntieslag gewonnen. Ten eerste hoeven docenten niet meer alle zorginstellingen af te bellen voor stageplaatsen en hoeven de zorginstellingen omgekeerd niet steeds weer docenten te woord te staan die op zoek zijn naar stageplaatsen. Daarnaast is het aantal stageplaatsen uiteindelijk toch beperkt. Doordat het virtuele BPV-plein vooraf goed inzicht biedt in de periode die stageplaatsen beschikbaar worden gesteld en de inhoud van de stageplaatsen, kunnen deze zo optimaal mogelijk worden benut door leerlingen.

De stichting Venturafriesland is sinds 2002 het regionale aanspreekpunt voor de zorgsector in Friesland en ondersteunt zorginstellingen op het terrein van arbeidsmarkt- en HRM beleid. _________________________________________________________________________ Meer informatie over dit persbericht is verkrijgbaar bij Communicatie en Externe Betrekkingen van de provincie Fryslân, tel. nr. 058 - 292 5735. Dit persbericht is ook te vinden via internet, www.fryslan.nl. Informatie over het project en het minisymposium is te verkrijgen bij de projectcoördinator van Venturafriesland (www.venturafriesland.nl), Dhr. Theun Ram, tel: 058 - 265 06 15.

---- --