Gemeente Papendrecht

Onderscheidingen voor afscheid nemende raadsleden

Vanavond, dinsdag 14 maart, reikt burgemeester De Bruin tijdens het afscheid van de gemeenteraad (aanvang 19.30 uur in de raadzaal) drie onderscheidingen uit. Pers is hierbij van harte welkom. Om het voor de betrokkenen een verrassing te houden, rust op dit bericht een embargo tot het moment van de uitreiking.

Mevrouw E. Kouwenhoven-Hebels
Mw. Kouwenhoven-Hebels ontvangt de zilveren gemeentespeld voor de wijze waarop zij gedurende acht jaar invulling gaf aan het raadslidmaatschap. Reeds vóór haar raadslidmaatschap was zij in verschillende belangenorganisaties actief. Mede door haar inzet kwam Het Palet tot stand, de woonvorm waar mindervaliden zelfstandig, maar met begeleiding, wonen.
Mw. Kouwenhoven was als raadslid onder meer actief in het Platform Maatschappelijke Verkenning en gaf de aanzet voor een plan om kennis van, belangstelling voor en participatie in de locale politiek bij scholieren te vergroten (ook bij het opzetten van het lesprogramma hiervoor blijft zij nog betrokken). Door haar enthousiasme kwam verder onder meer (in 2005) het Koppelingsplan tot stand, waarin raadsleden tijdelijk aan een vrijwilligersorganisatie werden gekoppeld om het persoonlijk contact tussen raad en vrijwilligersorganisatie te verbeteren.

Dhr. G.J. Vogels
Dhr. Vogels ontvangt de zilveren gemeentespeld voor de wijze waarop hij gedurende 3,5 jaar de werkzaamheden als duo-raadslid vervulde en gedurende acht jaar invulling gaf aan het raadslidmaatschap. De heer Vogels was als (duo-)raadslid onder meer actief in de Culturele Raad Papendrecht (in de tijd dat het nog was toegestaan dat raadsleden deel uitmaakten van adviescommissies van het college van B& W), kraakte regelmatig een kritische noot, wees op rol en positie van de raad en had altijd een scherp oog voor het openbaar groen.

Dhr. W. Goudriaan
De heer Goudriaan ontvangt voor de wijze waarop hij gedurende 32 jaar invulling gaf aan het raadslidmaatschap een Koninklijke Onderscheiding; hij wordt benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.
Tijdens zijn raadslidmaatschap maakte de heer Goudriaan vier burgemeesters, vier gemeentesecretarissen, twee griffiers en vele wethouders en raadsleden mee en zag Papendrecht groeien van een klein dorp naar een gemeente met ruim 31.000 inwoners. Technische zaken als grondwerk, reconstructies, aanbestedingen en bodemvervuiling hadden altijd zijn bijzondere belangstelling. Mede dankzij zijn inspanningen kreeg Papendrecht de historische kerktoren terug.