Gemeente Bernheze


Duurzaam bouwen moet vanzelfsprekend worden

@st:Realiseren dat duurzaam bouwen in de regio Noordoost Brabant een vanzelfsprekendheid wordt. Dat is het doel van het Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen dat op 9 maart 2006 is getekend door twaalf gemeenten, acht woningbouwverenigingen en de koepelorganisatie van bouwbedrijven. Wethouder Verkuijlen heeft namens de gemeente Bernheze het convenant ondertekent.@kop 2:Waarom duurzaam bouwen?
@st:Duurzaam bouwen (Dubo) staat voor gezond en verantwoord bouwen, dat tegelijk zorgt voor meer wooncomfort en lagere energielasten. Duurzaam bouwen is nog vaak een sluitpost bij het maken van een bouwplan, vooral omdat het duur zou zijn. Maar dat hoeft niet, want door de stijgende energieprijzen is ook een flinke besparing te halen. Als bijvoorbeeld de meerkosten van duurzaam bouwen worden doorberekend in maandelijkse hypotheeklasten, zijn de meerkosten al snel weg te strepen tegen de jaarlijkse besparingen op de elektriciteit, gas en waterrekening. Tel daar het grotere comfort en de betere verkoopbaarheid bij op en duurzaam bouwen loont al snel de moeite. Maar duurzaam bouwen gaat natuurlijk om meer dan geld. Het gaat ook over verantwoord omgaan met natuurlijke hulpbronnen. Zoals het tropisch regenwoud, grondwater, klimaat. Belangrijke zaken waar de maatregelen in het convenant direct aan gerelateerd zijn. En het gaat over gezond bouwen. Een mens brengt een belangrijk deel van zijn leven door in een woning of een kantoor, dus een gezond binnenklimaat is van groot belang. Denk vooral aan een goede ventilatie (extra noodzakelijk in een goed geïsoleerde woning), maar ook aan bijvoorbeeld klimaatbeheersing (winter én zomer) of het beperken van de hoeveelheid schadelijke stoffen in bouwmaterialen.

@kop 2:Waarom een convenant?
@st:De deelnemers aan het convenant willen dat duurzaam bouwen vanzelfsprekend wordt. Dat is het nu nog niet, maar daar willen zij in de komende jaren wel naar toe groeien. Uiteraard kan dat niet van de ene op de andere dag. In de eerste looptijd van het convenant (2006-2008) wordt de samenwerking tussen de deelnemers geïntensiveerd en moet, gebruikmakend van elkaars kennis en kunde, een hoger kwaliteitsniveau van bouwen worden bereikt.
Deelname aan het convenant is zeker niet vrijblijvend, want het ondertekenen van een convenant schept verplichtingen ten opzichte van elkaar. Jaarlijks leggen de deelnemende partijen zelf verantwoording af over de bereikte resultaten en gemeenten zullen er steeds beter op toezien dat de deelnemers de verplichtingen nakomen. Dat is in eerste instantie niet bedoeld om deelnemers af te rekenen op fouten, maar wel om te meten welke vorderingen ze maken en te leren van de ervaringen. Afwijkingen van het convenant moeten daarom altijd worden gemotiveerd. Aan het einde van de eerste convenantperiode moet duidelijk zijn wat in de regio praktisch haalbaar is, maar ook wat nodig is om het in een nieuwe periode nog beter te kunnen doen.

@kop 2:Particulieren
@st:Behalve professionele bouwers krijgen ook particulieren die een bouwkavel kopen te maken met het convenant. Gemeenten kunnen dat bepalen bij de verkoop van bouwgrond of kunnen de naleving financieel stimuleren. Voor kleinere bouwplannen is het voor particulieren niet verplicht, maar wel zinvol om rekening te houden met het convenant. De maatregelen uit het convenant kunnen dan worden gebruikt om ideeën op te doen.

@kop 2:Meer informatie
@st:Meer informatie over het convenant is te vinden op de website www.rmb.nl/dubo. Professionele bouwers die willen deelnemen kunnen dat doen door het invullen van een deelnameformulier dat vanaf de internetsite is te downloaden. In de komende jaren zullen de deelnemers aan het convenant ook regelmatig publiceren over duurzaam bouwen in huis-aan-huisbladen en in eigen publicaties.