Ministerie van Defensie

16-03-2006 15:28

Defensie sluit contracten voor erp implementatie

Defensie heeft op 14 maart een viertal raamovereenkomsten afgesloten met partijen die het ministerie gedurende ongeveer zes jaar zullen ondersteunen bij de invoering van een Enterprise Resource Planning systeem van de firma SAP.

Met het programma SPEER (Strategic Process Enabled ERP Re-engineering) wordt ERP defensiebreed binnen het materieel logistieke en het financiele functiegebied ingevoerd. Als gevolg hiervan ruimen een groot aantal verouderde informatiesystemen het veld. Tevens wordt hiermee een nieuw besturingsmodel, gebaseerd op prestatiegerichte sturing, ondersteund. Dit betekent een ingrijpende aanpassing en modernisering van de bedrijfsvoering.

De firma's PriceWaterhouseCoopers, PA-Consulting, IBM als hoofdaannemer van de combinatie IBM/Stork/Ordina, en Atos Origin zullen een belangrijke rol spelen bij de invoering van de systemen bij de Defensieonderdelen. Zij zijn onder meer geselecteerd op hun kennis en expertise van organisatie veranderingstrajecten en van ERP invoeringstrajecten bij grote organisaties. In een eerdere fase werd een overeenkomst afgesloten met het consortium CAPGemini/LogicaCMG dat Defensie ondersteunt bij de centrale opzet van het programma en bij de regie over de uitvoering ervan.