Gemeente Urk

Lintjes bij afscheid raad

Woensdag 15 maart 2006 neemt de gemeenteraad van Urk afscheid van de zitting hebbende raadsleden tijdens een bijzondere raadsvergadering. Tijdens deze raadsvergadering komt de gemeenteraad voor de laatste maal in de oude samenstelling bijeen. Zes gemeenteraadsleden komen niet terug in de nieuwe gemeenteraad. Als vertegenwoordiger van Hare Majesteit Koningin Beatrix reikt waarnemend burgemeester J.G. de Groot een koninklijke onderscheiding uit aan de heer F. Brouwer en de heer R.T. Bakker. Voor hun bijzondere verdiensten als gemeenteraadslid worden beide heren benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer R.T. Bakker is drie perioden lid geweest van de gemeenteraad van Urk (mei 1990 tot maart 2006) eerst voor CH85 en daarna voor de fractie Unie Gemeentebelangen.

De heer F. Brouwer is vanaf september 1995 lid geweest van de gemeenteraad van Urk voor de fractie van de GPV en later van de Christenunie. Op het moment dat hij geen gemeenteraadslid meer is heeft de heer Brouwer zich 15 achtereenvolgende jaren bestuurlijk ingezet voor de gemeenschap van Urk.

De heer A.P. Hakvoort is lid van de gemeenteraad geweest van 1982 tot 2002 voor de SGP fractie. Hij was wethouder van april 1986 tot en met maart 1990 en van april 1994 tot en met november 1995. Vanaf 2002 tot 2005 was hij opnieuw wethouder en maakte door het dualisme geen deel meer uit van de gemeenteraad.

De heer K.L. Koffeman is lid van de gemeenteraad van Urk geweest in de periode van september 1970 tot 2006 (m.u.v. juli 1995 tot december 1996) voor de fractie Gemeente Belangen dat later Unie Gemeentebelangen werd. De heer Koffeman is gedurende meerdere perioden wethouder geweest.

De heer K.L. Kramer is lid geweest van de gemeenteraad van Urk in de afgelopen raadsperiode voor de CDA-fractie.

Mevrouw M. van Slooten is lid van de gemeenteraad van Urk geweest van 1998 tot 2006 voor de CDA-fractie.