Provincie Groningen

werkgelegenheid beschikbaar Twee nieuwe publicaties over arbeid en werkgelegenheid beschikbaar 16 maart 2006

Bij het onderdeel publicaties op deze site vindt u vanaf vandaag twee nieuwe publicaties over de arbeidsmarkt in het noorden en de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Groningen (2005). U kunt deze publicaties downloaden als PDF document of bestellen, waarna u ze krijgt thuisgestuurd.

In het rapport Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2005 worden de belangrijkste resultaten uit het werkgelegenheidsonderzoek 2005 in de provincie Groningen geanalyseerd. Het onderzoek wordt jaarlijks gehouden onder alle gevestigde bedrijven en instellingen in de provincie Groningen, behalve in de gemeente Groningen. De aard, de economische activiteiten en de omvang van het personeelsbestand worden geïnventariseerd. Conclusie is dat tussen 1 april 2004 en 1 april 2005 de werkgelegenheid in de provincie Groningen met 0,9% licht is gedaald.

Het rapport Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2006 beschrijft de algemene economische ontwikkeling, werkgelegenheid, arbeidsaanbod en werkloosheid in het Noorden. Daarnaast wordt uitvoerig aandacht besteed aan de drie afzonderlijke provincies. Waar mogelijk is de analyse uitgebreid naar gemeente- en zelfs postcodeniveau. Dit jaar is een speciaal hoofdstuk gewijd aan een toekomstverkenning van de noordelijke economie tot 2020.

Publicaties
Info
Publicatie
Prijs
Bestel
Aantal
Download

Klik hier voor meer informatie

Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2005

Een analyse van de ontwikkelingen in de werkgelegenheid gratis


__
(2988 kb)
Download gratis het document
Klik hier voor meer informatie

Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2006

Hoofdrapport
gratis


__
(15170 kb)
Download gratis het document
Bestellen

Bestellen

16 maart 2006