Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)


P E R S B E R I C H T

KNV Taxi gaat weigering korte ritten aanpakken

STOP WEIGERING KORTE RITTEN

KNV Taxi gaat de praktijk waarbij op taxistandplaatsen soms korte ritten worden geweigerd een halt toeroepen. Door een aanpassing in de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer krijgt de reiziger een sterkere positie. Een chauffeur mag dan niet meer zomaar een rit weigeren.

De wijziging in de voorwaarden komt er op neer dat een taxichauffeur die op een taxistandplaats staat te wachten daarmee een aanbieding doet waar hij niet onderuit kan. De klant die van dat aanbod gebruik wil maken, mag dan niet geweigerd worden, zolang hij zich naar behoren gedraagt.

De Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer gelden voor alle taxibedrijven die zijn aangesloten bij de landelijke klachten en geschillencommissie. Dat zijn veruit de meeste taxibedrijven in Nederland. De leden van KNV Taxi hebben zich uitgesproken voor een wijziging in de Algemene Voorwaarden. Het voorstel is naar de Consumentenbond gestuurd.

Het besluit van de ledenvergadering past in het beleid van KNV Taxi om de kwaliteit van het taxivervoer in Nederland te vergroten en te bouwen aan een sterker imago voor de gehele bedrijfstak. Jan Zaaijer, voorzitter KNV Taxi: "Ik heb gemerkt dat er onduidelijkheid bestond over de verplichtingen van de taxichauffeur op de standplaats. Die onduidelijkheid is nu weggenomen. KNV Taxi wil samenwerken met de rijksoverheid en de gemeentebesturen van de grote steden om de betrouwbaarheid van het straattaxivervoer te verbeteren."

KNV Taxi is de branchevereniging van de professionele ondernemers in het kleinschalige personenvervoer.

Den Haag, 16 maart 2006

Noot voor de redactie,