Koninklijke Ahold


Ahold rondt verkoop drie winkelcentra in Polen en Tsjechië af

Amsterdam, 16 maart 2006 - Ahold heeft vandaag bekendgemaakt dat de verkoop van haar drie winkelcentra in Bielsko Biala en Elblag in Polen en in Karviná in Tsjechië aan ING Property Fund Central Europe, een fonds dat wordt beheerd door ING Real Estate, succesvol is afgerond.

De transactiewaarde, bestaande uit kasmiddelen en aan Ahold terugbetaalde schulden, bedraagt circa EUR 108 miljoen.

De transactie werd aangekondigd op 7 december 2005 en was onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden, waaronder goedkeuring van de mededingingsautoriteiten.

Ahold Central Europe zal de Hypernova hypermarkt in het centrum in Karviná blijven exploiteren. Ahold verkocht haar hypermarktactiviteiten in de Poolse centra reeds in februari 2005.

2006006

Ahold Press Office: 020 509 5343

Disclaimer:
Een uitspraak in dit persbericht is een 'forward-looking statement' in de zin van het Amerikaanse effectenrecht. Deze uitspraak is de uitspraak over de verwachting dat Ahold Central Europe haar Hypernova hypermarkt in het centrum in Karviná zal blijven exploiteren. Deze forward-looking statement is onderhevig aan risico's, onzekerheden en andere factoren waardoor werkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van toekomstige resultaten welke tot uitdrukking zijn gebracht in de forward-looking statement. Veel van deze risico's en onzekerheden hebben betrekking op factoren die voor Ahold niet beheersbaar en evenmin nauwkeurig voorspelbaar zijn, waaronder het effect van algemene economische of politieke omstandigheden, maatregelen van derden, alsmede andere factoren die worden besproken in de documenten die namens Ahold in openbare registers zijn neergelegd. Veel van deze en andere risicofactoren worden toegelicht in die documenten. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met deze forward-looking statement,, die uitsluitend geacht wordt te zijn gedaan per de datum van dit persbericht. Ahold neemt, tenzij daartoe gehouden ingevolge toepasselijk effectenrecht, geen verplichting op zich om (een) gewijzigde forward-looking statement(s) te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na publicatie van dit persbericht. Buiten Nederland presenteert Koninklijke Ahold N.V. - dat is haar statutaire naam - zich onder de naam 'Royal Ahold' of kortweg 'Ahold'.

Koninklijke Ahold N.V Postbus 985 1000 AZ Amsterdam tel: +31 (0)20 509 5343