Gemeente Beuningen


Dijkmagazijn ontvangt opnieuw subsidie
Het Dijkmagazijn vormt al jaren de "ruggengraat" van het natuur- en milieueducatieaanbod in Beuningen. Ter ondersteuning van het Dijkmagazijn wordt jaarlijks een subsidie gegeven ter ondersteuning van de exploitatie van het markante gebouw aan de Dijk 41 te Beuningen.
Ook ontvangt het Dijkmagazijn dit jaar weer een educatiesubsidie ter stimulering van natuur- en milieueducatie omdat het Dijkmagazijn de belangrijkste uitvoerende organisatie is. Behalve zelf aanbieder te zijn bemiddelt Het Dijkmagazijn ook tussen andere aanbieders van natuur- en milieueducatie en de Beuningse basisscholen. Uit een jaarprogramma kunnen de scholen kiezen van welke (veld)lessen men gebruik wenst te maken. Het Dijkmagazijn garandeert hierbij een aanbod van minimaal 3 activiteiten per groep per school. Via een jaarverslag geeft Het Dijkmagazijn rekenschap over de in het vorig jaar uitgevoerde werkzaamheden.

Klik hier voor meer recente collegebesluiten.