Stichting Ondernemersklankbord benoemt nieuwe directeur

Okb

Stichting Ondernemersklankbord benoemt Ron van Harten als nieuwe directeur

Den Haag, 16 maart 2006 - Drs. Ron van Harten is per 1 maart jl. benoemd als directeur van Stichting Ondernemersklankbord (OKB).

Hij was directeur van UNETO-VNI.

Hij volgt de heer Henk Schouten op die nog enige tijd als senior adviseur aan OKB verbonden zal blijven.

Stichting Ondernemersklankbord is een landelijke adviesorganisatie met als doelstelling de succeskansen van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf te vergroten.

De Kamers van Koophandel, Ministerie van Economische Zaken, Rabobank Nederland, VNO-NCW en een aantal bedrijven ondersteunen OKB in het verwezenlijken van de doelstelling.


---