Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 057 JA
Datum: 16 maart 2006

Provinciale Staten maken weg vrij voor Nieuw Fries Museum

Een ruime meerderheid in de Provinciale Staten van Fryslân is in de Statenvergadering van 15 maart akkoord gegaan met een bijdrage van E10,5 miljoen voor de nieuwbouw van het Fries Museum op het Zaailand in Leeuwarden. Van de 51 aanwezige Statenleden stemden 40 voor. Elf waren tegen de nieuwbouwplannen van het museum.

De Staten stellen wel voorwaarden aan de bijdrage. Zo komen eventuele financiële tegenvallers tijdens de bouw volledig voor rekening van het Fries Museum. De Staten willen onder geen enkel beding betrokken worden bij een mogelijk tekort. De jaarlijkse subsidie aan het Fries Museum blijft beperkt tot E2,5 miljoen.

Het Fries Museum streeft ernaar dat het nieuwe gebouw in 2010 kan worden geopend. De bouw, waarvan de totale kosten inclusief nieuw depot E 33,5 miljoen bedragen, maakt deel uit van het ingrijpende vernieuwingsplan voor het Wilhelminaplein van Leeuwarden, het project Nieuw Zaailand. Het museum wordt bovenop een bestaande parkeergarage gebouwd, die zal worden uitgebreid. Bezoekers komen vanuit deze garage via een openbare hal direct in het nieuwe museum en het fors te vergroten winkelcentrum. Provinciale Staten zien de waarde in van deze ingreep, die zij beschouwen als een grote kans om de hoofdstad van Fryslân een economische, toeristische en culturele impuls te geven.

Met het besluit is de komst van het nieuwe Fries Museum een stap dichterbij gekomen. Op 24 mei vindt nog een referendum plaats onder de Leeuwarder bevolking over het plan van de gemeente om het Zaailand te moderniseren.


---- --