Gemeente Gouda


persbericht: bromtoon in korte akkeren (15/3/2006)

Sinds begin februari 2006 komen bij de GGD Hollands Midden, de Milieudienst Midden-Holland, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Gouda klachten binnen over een lage geluidstoon in de wijk Korte Akkeren. Sommige mensen horen een lage bromtoon, anderen ervaren een druk op de oren of een combinatie hiervan. Weer anderen merken helemaal niets. Vrijdag 17 maart ontvangen zon 750 huishoudens in Korte Akkeren een brief waarin zij op de hoogte worden gebracht van dit probleem en waarin zij opgeroepen worden hun klachten te melden bij de GGD Hollands Midden.
Voor de mensen die het geluid horen kan het erg hinderlijk zijn, met name s nachts als andere geluiden wegvallen. Het lastige van dit geluid is dat het moeilijk is om de bron te achterhalen, ook omdat de bron ver weg kan zijn.

Metingen en resultaten
De betrokken instanties werken er hard aan om de oorzaak van dit probleem te vinden. De Milieudienst Midden-Holland en de provincie Zuid-Holland hebben diverse geluidsmetingen verricht in de wijk Korte Akkeren. De metingen zijn op straat, binnen woningen en op het terrein van Uniqema gedaan. Ook wordt nagegaan of er de afgelopen tijd vanuit de gemeente aanpassingen of werkzaamheden zijn verricht die mogelijk de bromtoon veroorzaken. Tot op heden is de concrete oorzaak echter nog niet gevonden.

vragen en meldingen GGD
Bewoners worden opgeroepen om hun klachten te melden bij de GGD Hollands Midden, telefoonnummer: 0182 545 600. De reacties zijn van belang om de oorzaak van het probleem te kunnen achterhalen. Met deze gegevens wordt beter inzicht verkregen in het specifieke gebied waarin het geluid te horen is en eventuele patronen in het optreden van het geluid. Zodra meer resultaten van de onderzoeken bekend zijn worden de bewoners opnieuw geïnformeerd.