Stadsdeel De Baarsjes Amsterdam


Persbericht

Amsterdam, 17 maart 2006

Stadsdeel De Baarsjes

PvdA kiest VVD als eerste partner voor coalitiebesprekingen

De PvdA begint de coalitiebesprekingen met de VVD. Lijsttrekker Arco Verburg (PvdA) heeft de deelraad hierover geïnformeerd op 15 maart, aan het begin van het debat over de verkiezingsuitslag. Alle partijen in De Baarsjes zijn overtuigd van de noodzaak voor een stevig sociaal beleid: onderwijs, werk en stages, constateert Verburg. Het verschil zit in de inzet voor veiligheid, ondernemerschap en woningbouw. Verburg: 'We gaan nu uitvinden of de informatieronde onze verwachting bevestigt dat wij eruit gaan komen met de VVD'. De PvdA heeft voor de informatiefase een periode van anderhalve week in het hoofd, waarna de formatieronde volgt. Mochten de besprekingen de informatiefase stuiten op breekpunten, dan volgt een nieuwe ronde met een nieuwe beoogde partner. De PvdA won de verkiezingen in De Baarsjes met acht zetels. Groen Links heeft vier zetels gekregen, de VVD drie en D66 twee.

Informatie: Joke Padmos, 06-20541756

Uitnodiging 20 maart

Installatie oorlogsmonument op Columbusplein, met leerlingen adoptieschool

Op maandag 20 maart om 10.00 uur verwelkomen de leerlingen van de Protestants/Christelijke basisschool Dr. J. Th. De Visser het herdenkingsmonument (met het witte kruis) aan het Columbusplein 34. Stadsdeelwethouder Arco Verburg (Welzijn, Openbare Ruimte) en enkele leden van het locale Comité 4/5 mei zijn hierbij. De kinderen krijgen 's morgens op het plein bij het monument een verhaal van hun schooldirecteur Ton Valentijn over de komst en de voorgeschiedenis. Daarna praten kinderen, ouders en docenten na in de ouderkamer van de school. De basisschool heeft indertijd dit monument geadopteerd, de andere drie monumenten in De Baarsjes zijn geadopteerd door andere basisscholen. De leerlingen, vrijwel allen afkomstig uit de buurt, krijgen er les over op school en zij houden 'hun' monument schoon. Het herdenkingsmonument met het witte kruisje is vlak na de Tweede Wereldoorlog door buurtbewoners opgericht ter herinnering aan alle buurtbewoners die de oorlog niet overleefd hebben. Het algemene karakter van het monument verwoordden zij in de steen met de tekst "aan hen die vielen". Op 4 mei beginnen de leerlingen van de Dr. J. Th. De Visserschool de herdenking om 18.15 uur bij het monument voor hun school. Vanaf 19 uur nemen zij deel aan de gemeenschappelijke herdenking in de Joop Westerweelschool en lopen zij met het gezelschap naar het monument aan de Postjesweg, waar - net als in 2005 - om 20.00 uur de stilte en de kranslegging plaatsvindt. De traditionele locatie aan De Baarsjesweg is op dit moment een zandplek; het kruismonument keert daar terug als de plek weer goed toegankelijk is. Het locale Comité 4/5 mei De Baarsjes, met 27 locale bewonersorganisaties als leden, steunt dit besluit van het Dagelijks Bestuur.

Informatie: Joke Padmos, 06-20541756

Uitnodiging 18 maart

Gratis vechtsport, met demonstraties

Op 18 maart 13-16 uur kunnen buurtbewoners kickboksen en judo-en in buurthuis De Tagerijn aan het Balboaplein. Ook zijn er demonstraties. Deelname is gratis. Kickboksen begint met demonstraties om 13.45 uur en 15.15 uur en staat onder supervisie van de school van El Otmani. Judo begint om 13.00 uur en 14.30 uur, onder leiding van Judoschool Jacob Maris. Op het Balboaplein staat het speelkussen en is er Panna voetbal. De Baarsjes heeft sport als jaarthema; een nationale sportgebeurtenis is aanleiding voor een sportgebeurtenis in de buurt. In maart is dat de Dutch Open taekwondo (18-19 maart).

Informatie: Wim de Graaf, 020-5892512, 06-12379510

Nieuwe natuurspeeltuin bij jongerencentrum La Rainbow

De bouw van de openbare ruimte rond het nieuwe jongerencentrum La Rainbow in de binnentuinen aan de Van Speijkstraat is aanbesteed voor 215.000 euro. In totaal is voor de inrichting van het speelterrein ruim vijf ton beschikbaar. Het gaat om ondermeer groen, riolering, een klimrots, schutting, hekwerken en toegangspoorten. Het werk start op maandag 3 april 2006. In september wordt Plan West / La Rainbow officieel geopend. Ook kinderen en ouders krijgen hier een plek. Achter het gebouw komt - ook in de binnentuinen - een nieuwe natuurspeeltuin, met ondermeer waterfonteinen en boomhutten en een sportveld van vierhonderd vierkante meter. Bewoners, kinderen en jongeren zijn vanaf het begin betrokken bij de plannen rond het nieuwe jongerencentrum La Rainbow en natuurspeeltuin Plan West. Tot de oplevering worden er voor kinderen en jongeren allerlei alternatieve activiteiten georganiseerd. Zo rijdt er sinds september een klein autootje door de buurt, volgepakt met sport- en spelmateriaal. Deze 'mobiele speeltuin' doet telkens weer andere plekken aan. Jongeren zijn welkom in activiteitencentrum Augustinus. Ze kunnen er beachvolleyballen en tafeltennissen. Maar ook internetten, huiswerk maken of danslessen volgen. Zij hebben bovendien de beschikking over een tot jongerencentrum omgebouwde bus, die langs de pleinen toert. De bus is voorzien van een keukentje met computerbar, een speeltafel en een zithoek met televisie en spelcomputer. Informatie: Rinze van Opstal, r.van.opstal@baarsjes.amsterdam.nl, 5892762, 06-12991741

Van Brakelstraat verbeteren

Nu het riool in de Van Brakelstraat vervangen wordt, vernieuwt het stadsdeel de rijweg en de parkeervakken; ze worden gemaakt van nieuw materiaal. Het werk begint op maandag 20 maart en duurt tot eind april. De fietsenrekken worden vervangen door nieuwe fietshekjes, de zogenoemde nietjes. Ook wordt de speelplek opgeknapt. Het werk hoort bij de stedelijke vernieuwing in de Chassébuurt.

Informatie: Manuel Monkau 020-5892727, 06-22555547

Vervolg straatcontract: jongeren en buren maken geveltuinen en organiseren feesten

Twaalf jongens en twaalf buren uit de Van Speijkstraat en de Van Kinsbergenstraat hebben op 13 maart met scheidend stadsdeelvoorzitter Henk van Waveren afgesproken dat zij langs de huizen op de stoep geveltuinen gaan aanleggen. En ze willen regelen dat alle adressen naambordjes krijgen. Ook zijn zij van plan buurtfeesten te organiseren, zoals een bevrijdingsfeest (5 mei) in hun straat. De opbouwwerker, jongerenwerkers en medewerkers van het stadsdeel gaan hen helpen bij de uitvoering. De bewoners zien resultaat van het straatcontract 'Buurtrespect'. Ze zeggen dat ze elkaar vaker aanspreken over de afspraken, elkaar beter kennen en elkaar vaker groeten. Wel vinden ze dat er nog steeds veel vuil op straat ligt en ook willen ze meer contact met de buurtregisseur.

Informatie: Rinze van Opstal, r.van.opstal@baarsjes.amsterdam.nl, 5892762, 06-12991741

Ontwerp Baarsjesweg wint Gouden Klinker 2005

Stadswachten Lodewijk Brunt en Kees Tamboer en andere juryleden hebben ontwerper Guido Hermans (bureau Stadsruimte) de Gouden Klinker 2005 gegeven voor zijn ontwerp van de Baarsjesweg. De jury koos het ontwerp uit veertien inzendingen en prijst vooral de materiaalkeuze en de wijze waarop lastige hoogteverschillen zijn opgelost. De prijs is uitgeloofd door Orlab, een samenwerkingsverband van de Dienst IVV en twee andere diensten van de gemeente die een duurzame ontwerpcultuur in Amsterdam willen stimuleren.

Informatie: Rinze van Opstal, r.van.opstal@baarsjes.amsterdam.nl, 5892762, 06-12991741

Agenda


* 16 maart 9.00 uur Les Leerplicht op school, basisschool Dr. J.Th. de Visserschool (Columbusplein 34) en De Roos (Jan van Galenstraat 105)


* 16 maart 15-18 uur Reizende partytent op de Baarsjesweg bij de Krijtmolen. Onderwerpen: fietswrakken, grofvuil, eerlijke fiets, timebox, geveltuin, kelders, adoptie container.


* 16 maart 19-22 uur Startbijeenkomst oudere creatieve migranten in De Baarsjes OMWaNA. Locatie: Art Centre, Witte de Withstraat 128.


* 16 maart 20.00 uur raadsvergadering/installatie nieuwe raadsleden


* 17 maart in agentur, Witte de Withstraat 27a, 'On architecture and other stories', filmprogramma met live muziek. Info: www.agentur.nl


* 17 maart 21 uur in galerie-atelier Illuseum, Witte de Withstraat 120, Cat Eye Film Club met Lars von Trier's 'Element of Crime' uit 1982. Entree ¤5, reserveren: ILLUSEUM@zonnet.nl


* 18 maart 13-16 uur Gratis vechtsport met demonstraties. Voor buurtbewoners. Locatie: De Tagerijn, Balboaplein. Aanmelden: sportbuurtwerk@baarsjes.amsterdam.nl, 020-5892536


* 20 maart 10.00 uur Installatie herdenkingsmonument (wit kruisje). Welkom door de leerlingen van de Protestants/Christelijke basisschool Dr. J. Th. De Visser; verhaal directeur Ton Valentijn. Locatie: Columbusplein 34.


* 23 maart 15-18 uur Reizende partytent in de Van Speijkstraat (noordelijk deel). Onderwerpen: fietswrakken, grofvuil, stoepfietsen, geveltuinen, kelders, adoptie container


* 24 maart 21 uur in galerie-atelier Illuseum, Witte de Withstraat 120, Cat Eye Film Club met Jonathan Caouette's 'Tarnation' uit 2003. Entree ¤5, reserveren: ILLUSEUM@zonnet.nl


* 30 maart 15-18 uur Reizende partytent bij de Chassékerk. Onderwerpen: fietswrakken, grofvuil, invulling plein, koffie in buurthuis, eerlijke fiets, adoptie container.


* 31 maart 21 uur in galerie-atelier Illuseum, Witte de Withstraat 120, Cat Eye Film Club met Tanin no Kao's 'Face of another' uit 1966. Entree ¤5, reserveren: ILLUSEUM@zonnet.nl


* 11 april 12-17 uur Fietsen graveren in de Witte de Withstraat (middendeel)


* 11 april 19-21 uur Afscheidsreceptie voor de elf raadsleden die vertrekken


* 12 april 19-22 uur Canabisshow, Mercatorplein. Jongeren, getraind door de Jellinekkliniek, leggen hun leeftijdgenoten de ins en outs van drugs uit.


* 19 april/15.00-16.30 uur CompoKids 2006, muzikale wedstrijd tussen basisscholen van De Baarsjes in De

Meervaart; jury: o.a. Hedy d'Ancona en Yes-R (rapper en neef van Ali B) en Mirjam Smeels.


----------

Informatie: Joke Padmos, 06-20541756