Saxion Hogescholen
BR>

do 16 maart 2006

Gerard Straetmans benoemd tot lector Assessment bij Saxion Hogescholen

Samenwerking Cito en hogeschool bij competentiegericht beoordelen

ARNHEM/DEVENTER- Op 23 maart 2006 wordt dr. Gerard Straetmans, toetsdeskundige bij Cito, in Deventer officieel geïnstalleerd als lector Assessment bij Saxion Hogescholen. Het lectoraat richt zich op de ontwikkeling en toepassing van beoordelingsinstrumenten voor competentiegericht onderwijs. Deskundigheidsbevordering van docenten is het belangrijkste aandachtspunt van de nieuwe lector: `Onze wens is om expertise over competentiegericht beoordelen en beslissen zo toegankelijk mogelijk te maken voor HBO-docenten. Dit lectoraat levert daaraan een belangrijke bijdrage', zo stelt Straetmans.

In het hoger onderwijs wordt momenteel op grote schaal de omslag gemaakt naar een nieuw onderwijsmodel. Dit zogeheten competentiegerichte opleidingsmodel vraagt om een andere beoordelingssystematiek. De nadruk ligt daarbij niet langer op het beoordelen van de voorwaardelijke componenten voor het professioneel functioneren, zoals kennis en vaardigheden, maar op het functioneren in authentieke beroepssituaties zelf.

Andere beoordelingsvormen alleen zijn niet toereikend om in de behoeften van het nieuwe beoordelen te voorzien: het hele toetsbeleid moet veranderd worden.

Samenwerking
De ontwikkeling van nieuwe beoordelingsvormen en van nieuw toetsbeleid, of liever assessmentbeleid, staat nog in de kinderschoenen. Cito heeft jarenlange ervaring met de ontwikkeling van systemen voor het beoordelen van leerprestaties en wil die expertise graag inzetten in het HBO-veld. Saxion Hogescholen brengt haar ervaring in met curriculumontwikkeling en met het ontwikkelen van toetsbeleid. De gezamenlijke inspanningen zullen zich in de eerste plaats richten op de ontwikkeling van een nascholingstraject voor docenten om zo de ontwikkeling naar competentiegericht opleiden en beoordelen te ondersteunen.

Lector
Gerard Straetmans (52), werkzaam bij Cito als toetsdeskundige, studeerde Pedagogische en Andragogische Wetenschappen aan de KU Nijmegen en promoveerde in 1985 op een onderzoek naar de validering van beoordelingsinstrumenten voor het vaststellen van psychomotorische en probleemoplossende vaardigheden van studenten tandheelkunde. Voor zijn werkzaamheden bij Cito was hij achtereenvolgens werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de subfaculteit Tandheelkunde (KU Nijmegen) en als universitair docent bij de faculteit Toegepaste Onderwijskunde (Universiteit Twente). De belangstelling van Straetmans gaat uit naar het beoordelen van competenties en de inzet van ICT bij de constructie, afname en verwerking van toetsen en assessments.

Presentatie Handboek Assessment
Met de officiele installatie van Gerard Straetmans als lector bij Saxion Hogescholen bestaat het lectoraat nu uit twee deskundigen op het gebied van assessment. De eerste lector Assessment, dr. Wouter Schoonman, werd benoemd in december 2003. Ook hij voert op 23 maart het woord en zal bij die gelegenheid pleiten voor een scheiding tussen de rol van docent en de rol van beoordelaar. Drs. Wim Boomkamp zal - als lid van de Raad van Bestuur - een terugblik geven over het lectoraat tot nu toe. Daarbij wordt het Handboek Assessment met bijbehorende website gepresenteerd.


------------------------------------------ EINDE PERSBERICHT
------------------------------------------