Vereniging FME-CWM

FME-bijeenkomst Milieu en Arbo
Kerncentrale Borssele uiterlijk in 2033 dicht

FME praat mee over nieuwe milieuregels

Nieuwe, complexe regelgeving voor oplosmiddelen nadert implementatiedatum

Productie duurzame energie stijgt

Deze informatie is het laatst gewijzigd op: 16 mrt 2006


Slimme meters voor kleingebruikers

Op 10 februari 2006 heeft mMinister Brinkhorst een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aangeeft dat het functioneren van de energiemarkt voor kleingebruikers verbeterd kan worden met de introductie van nieuwe slimme meters voor kleingebruikers. Het voorstel van de minister ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:
* Iedere kleinverbruiker in Nederland krijgt in principe een slimme meter. (een slimme meter is op afstand afleesbaar en er kan software aan worden toegevoegd om gemakkelijker energie te kunnen besparen. Dit zou jaarlijks tot forse besparingen kunnen leiden).
* De netbeheerder is verantwoordelijk voor de uitrol (waar, door wie en wanneer worden meters geplaatst).

* De kosten voor de meters worden gereguleerd.
* De meters worden het eigendom van de netbeheerders. Dat betekent dat de meter(huur) terecht komt in het gereguleerde domein en dat DTe toe kan zien op tarieven voor meterhuur.
* De leverancier is verantwoordelijk voor het uitlezen en verwerken van de meetdata en kiest een erkend meetbedrijf voor de uitvoering daarvan.

* In de beginfase krijgt de leverancier invloed op de uitrol (bij welke afnemers eerst).

De minister geeft aan dat door de zijn voorstellen voor de ordening van de metermarkt, de kleingebruikersmarkt voor energie beter kan functioneren, er meer energiebesparing mogelijk is en er beter kan worden gefactureerd. Zo is switchen van leverancier administratief gezien gemakkelijker omdat de meters eigendom blijven van de netbeheerder. In zijn voorstel noemt de minister twee belangrijke uitvoeringszaken. Op de eerste plaats de noodzaak voor het leveranciersmodel als enig facturatiemodel en op de tweede plaats de mogelijkheid voor de invoering van een vast capaciteitstarief afhankelijk van de grootte van de fysieke aansluiting. Door de ontkoppeling met het variabele kwh tarief worden de administratieve processen voor het factureren van de transportkosten aanzienlijk vereenvoudigd. De financiële en de energiegebruikseffecten als gevolg van een vast capaciteitstarief worden nog onderzocht. Een van de aspecten is compensatie van negatieve effecten vanuit de energiebelasting.

De minister heeft uitvoerig afgestemd met individuele energiebedrijven, EnergieNed (de branche van energiebedrijven) en met DTe. De uitrol vindt plaats in drie perioden van 2 jaar. De praktische uitwerking van de voorstellen en afspraken over de uitvoering van de eerste uitrol moeten uiterlijk 1 september 2006 zijn afgerond.

Vereniging FME-CWM, ing. Albert Hug, 079 - 353 12 09, ahu@fme.nl