College van Beroep voor het bedrijfsleven


Brandweerman ten onrechte geschorst in verband met relatie met ex-partner collega

Betrokkene, laatstelijk als vrijwilliger bevelvoerder bij de gemeentelijke brandweer, is geschorst in het belang van de dienst omdat hij relatie heeft met de ex-partner van collega. Naar het oordeel van het bestuursorgaan gaf dit zodanige spanningen dat het uitvoeren van de normale brandweertaken in het gedrang kwam. Naar het oordeel van de Raad blijkt uit de stukken onvoldoende van de gestelde omvang en intensiteit van de spanningen maar ook wanneer daarvan zou moeten worden uitgegaan had het bestuursorgaan onvoldoende aanleiding om deze verontwaardiging te honoreren met een schorsing, nu deze verontwaardiging immers uitsluitend betrekking had op een privé aangelegenheid. De Raad oordeelt dat voor zover er sprake was van spanningen het bestuursorgaan hem ten dienste staande middelen had moeten aangrijpen om de situatie weer te normaliseren. Betrokkene is ten onrechte geschorst.

LJ Nummer

AV3350

Bron: Centrale Raad van Beroep Datum actualiteit: 16 maart 2006 Naar boven