College van Beroep voor het bedrijfsleven


Strafontslag ambtenaar in verband met bezoeken porno-sites en verzenden pornografische e-mails

Wegens het veelvuldig tijdens het werk bezoeken van porno-sites en de doorzending van pornografische of racistische e-mails aan goede bekenden wordt betrokkene als ambtenaar ontslagen. De Raad is van oordeel dat betrokkene zich met de gedragingen heeft schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. De straf van onvoorwaardelijk ontslag is niet onevenredig aan het begane plichtsverzuim. Het beroep van betrokkene op het gelijkheidsbeginsel wordt afgewezen, mede omdat betrokkene pas in een zeer laat stadium van de procedure naar voren heeft gebracht dat ook collegaâs pornografische e-mails hadden verzonden.

LJ Nummer

AV2653

Bron: Centrale Raad van Beroep Datum actualiteit: 16 maart 2006 Naar boven