Gemeente Nederbetuwe


16 maart 2006

Henk den Hartog informateur coalitiebesprekingen Op vrijdag 10 maart hebben de lijsttrekkers van de zes partijen, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, besloten om Henk den Hartog, de huidige maar aftredende fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid te vragen de informatie voor een nieuwe coalitie te leiden. Deze informatieperiode wordt op donderdag 16 maart afgesloten met het eindadvies van de informateur.

Na afloop van de raadsvergadering op 16 maart, waarin de nieuwe raad wordt geïnstalleerd, wordt nader ingegaan op de resultaten van de informatie. Het is de bedoeling om vervolgens een formateur aan te stellen, die de nieuwe coalitie vorm en inhoud moet gaan geven.

Deze vorm en inhoud bestaan uit een inhoudelijk programma, het bepalen van het aantal wethouders (fulltime of parttime) en hun portefeuilles en over concrete namen van kandidaat wethouders. De bijeenkomst is openbaar en voor iedereen toegankelijk. De vergadering vindt plaats in zalencentrum De Vicary in Ochten.

Een en ander moet er toe leiden dat in de raadsvergadering van 13 april het coalitieprogramma kan worden vastgesteld en de nieuwe wethouders kunnen worden gekozen.