Gemeente Alkmaar


Nieuwe ronde buurtcontactavonden wijkgericht samenwerken

Contacten leggen in de eigen buurt. Niet alleen met de bewoners, maar ook met de organisaties die in die buurt werken. Dat is het idee achter de buurtcontactavonden. Na een succesvol 2005, staan er voor 2006 voor alle wijken weer buurtcontactavonden op de agenda.

Voorheen organiseerde het wijkgericht samenwerken zogenaamde wijkavonden, waarop het wijkplan werd gepresenteerd. Niet altijd even praktisch, want als je bijvoorbeeld in de Bergermeer woont, is informatie over de Hoef Zuid niet altijd interessant of belangrijk, terwijl beide buurten in wijk West liggen. De huidige bewonersavond biedt meer informatie over de buurt in plaats van de gehele wijk. Bovendien staan niet de presentaties centraal, maar de informele manier van elkaar ontmoeten, door een markt met allerlei kraampjes.

De buurtcontactavonden zijn het afgelopen jaar gestart door de wijkteams in Alkmaar. In een wijkteam zitten mensen van de gemeente, woningbouwcorporaties, politie, Kern8 en andere organisaties. Zij zochten een nieuwe manier om bewoners tegen te komen, en dat werden de buurtcontactavonden. In 2005 zijn er 23 avonden georganiseerd, waar maar liefst in totaal zo'n 1500 bewoners op af kwamen! Wegens de grote toeloop van buurtbewoners en de positieve reacties die zij gaven op het evaluatieformulier, valt er ook in 2006 bij ieder huishouden een uitnodiging op de deurmat!

Ei kwijt
Groen en grijs, veiligheid en leefbaarheid, dat zijn in iedere buurt de punten waar bewoners vragen over hebben. Bij het wijkteam kan iedere bewoner zijn 'ei' kwijt over overlast van bijvoorbeeld het hardrijden in de wijk, afval, jongeren of een verzoek voor een activiteit in een wijkcentrum. Door het directe contact kunnen bewoners rechtstreeks hun vraag stellen aan de betreffende organisatie in de informatiestand. Natuurlijk mag je ook melden wat goed gaat in de buurt.

De diverse onderwerpen die de bewoners aankaarten worden genoteerd op een actielijst. Na de buurtcontactavond zet het wijkteam erbij wat zij er aan gaan doen. Deze lijst met actiepunten verspreidt het wijkteam vervolgens huis aan huis zodat de hele buurt op de hoogte is wat er gaat gebeuren met de aangekaarte onderwerpen. Sommige bewoners vinden het jammer dat er niet op de avond zelf al meer toegezegd kan worden en pleitten voor een bijeenkomst waar direct antwoorden gegeven kunnen worden. Dit blijft lastig, omdat er vaak een afweging van belangen bij komt kijken. Niet alle wensen kunnen worden vervuld (waar de één een verkeersdrempel wil, is de andere bewoner hier faliekant op tegen), maar in dat geval wordt gemotiveerd waarom het niet kan.

Uit suggesties die aan het evaluatieformulier konden worden toegevoegd, bleek bijvoorbeeld in Zuid dat er ook behoefte bestaat aan meer informatie tussendoor, bijvoorbeeld via internet of de krant. Om deze reden heeft het wijkteam Zuid besloten twee maal per jaar een wijkkrant Zuid uit te geven die huis aan huis wordt verspreid. De eerste krant verschijnt eind maart/ begin april.

Actueel
Het wijkteam haakt ook in op actualiteiten. In Zuid wordt bijvoorbeeld dit jaar iedere buurtcontactavond voorafgegaan door een fiets-graveer-actie door het wijkteam. Dit om de bewoners attent te maken op de stijging van het aantal fietsdiefstallen in hun wijk.

Naast het wijkteam en actieve bewonersorganisaties zijn soms ook andere organisaties op de buurtcontactavond aanwezig. In Overdie waren de wijkboerderij Oosterhout en de Turkse jongerenvereniging Perspectiv te vinden. In Daalmeer en Koedijk presenteerden scholen, scouting en speeltuinverenigingen zich. Een prima manier voor pormotie en uitleg over activiteiten, zo is gebleken. Als er grote projecten in de buurt zijn, is er informatie beschikbaar, bijvoorbeeld over bouwprojecten.

Optredens uit de buurt

Een leuke bijkomstigheid is dat de buurtcontactavond het nuttige met het aangename combineert. Opvallend is dat er in veel buurten behoefte bestaat aan gelegenheid voor ontmoeting tussen bewoners en dit kan eenvoudig op een buurtcontactavond. Optredens uit de buurt geven op sommige avonden een extra tintje. In de Bloemwijk bijvoorbeeld werd de avond afgesloten door een optreden van de jongerenpopgroep 'Flower Power' die hiermee haar eerste CD presenteerde. In Nieuw-Overdie trad het wijktheater Overdie op, wat veel herkenbare situaties voor het publiek opleverde. In de Rivierenbuurt werden de hapjes gemaakt door vrouwen uit de buurt.

Spreekuren en belangrijke telefoonnummers

Voor sommige vragen of opmerkingen is een buurtcontactavond het uitgelezen moment. Voor knelpunten op het gebied van grijs en groen echter, dus losse stoeptegel, lantarenpaal die het niet doet of kapotte bankjes, kan iedereen dagelijks terecht bij het centraal meldnummer van de gemeente, telefoonnummer (072) 548 94 44. Daarvoor hoeft u dus niet te wachten tot een buurtcontactavond! Ook voor (grof) huisvuil kunt u dit nummer bellen. Bovendien houden de wijkmeester en de wijkagent spreekuren in de buurt (in de gemeentegids staat vermeld waar en wanneer deze spreekuren zijn) . U kunt bij hen terecht met vragen en opmerkingen over leefbaarheid en veiligheid. Bent u actief in een buurtorganisatie en wilt u zich ook graag presenteren op een buurtcontactavond? Neem dan ook contact op met de wijkmeester!

Buurtcontactavonden 2006

Overdie

Maandag 27 maart: Nieuw Overdie
Maandag 3 april: Oud Overdie

Zuid

Maandag 10 april: Kooimeer/Dillenburg
Maandag 24 april: BOB/Oranjepark
Maandag 15 mei: Landstr, Lyceum, Staatslieden/Oud-Rochdale Maandag 22 mei: Emma/Westerhout/Zocherb,Westerweg
Maandag 29 mei: Bloemwijk

Oudorp

Donderdag 18 mei: Oudorperpolder
Donderdag 8 juni: Ooievaarsnest e.o.
Donderdag 21 september: Schermereiland

Donderdag 19 oktober: Oudorp

Huiswaard

Donderdag 1 juni: Huiswaard

Woensdag 27 september: Vroonermeer

West

Maandag 16 oktober: hele wijk

Dinsdag 17 oktober: hele wijk

De Mare

Maandag 2 oktober: Rak Zuid en Rak Noord

Woensdag 4 oktober: Horn Noord
Dinsdag 10 oktober: de Mare en Horn Zuid

Daalmeer/ Koedijk
Maandag 9 oktober: Daalmeer zuid west
Dinsdag 10 oktober: Daalmeer zuid oost
Maandag 30 oktober: Daalmeer noord
Maandag 6 november: Koedijk

Centrum
Rondgangen: (vinden overdag plaats en wijken af van de buurtcontactavonden)

Maandag 3 april: Spoorbuurt

Dinsdag 28 maart: Oostelijk Stadsdeel + Oudegracht West Woensdag 10 mei: Grote Kerk, Koningsweg, Kernwinkelgebied Dinsdag 16 mei: Overstad

Spreekuren/ locaties wijkmeesters:

Wijkmeester Zuid en Centrum: Annemiek Benjamin
Spreekuur Zuid
ma t/m do 09.00 - 10.00 uur Wijkbureau Zuid, Amalia van Solmsstraat 26a, Alkmaar dinsdag 11.30 - 12.00 uur Buurthuis Bloemwijk, Eikelenbergstraat 57, Alkmaar

Spreekuur Centrum:
dinsdag 10.30 - 11.00 uur Buurthuis De Eenhoorn, Verdronkenoord 44, Alkmaar woensdag 08.30 - 09.00 uur O.B.S. de Bello, Snaarmanslaan 19a, Alkmaar Tel/fax: (072) 548 81 72/ 06 52 49 33 91
E-mail: abenjamin@alkmaar.nl

Wijkmeester Oudorp: Jos Sinnige

spreekuur:
ma t/m do 09.00 - 10.00 uur Wijkcentrum De Vang, Oudorperplein 1, Alkmaar maandag 14.00 - 14.30 uur het Dorpshuis, Meidoornlaan 10, Oudorp maandag 14.45 - 15.15 uur de Oldeburgh, Herenweg 91, Oudorp woensdag 14.00 - 14.30 uur Buurthuis, Oudorperdijkje 65, Alkmaar

Tel/fax: (072) 548 81 75 / 06 52 49 33 96

E-mail: jsinnige@alkmaar.nl

Wijkmeester Overdie: Inge van der Heijden

spreekuur:
ma, wo, do, vr 09.00 - 10.00 uur Wijkcentrum Overdie, Ruusbroechof 97, Alkmaar woensdag 10.30 - 11.00 uur Buurthuis Oud Overdie, Kortenaerkade 23, Alkmaar Tel/fax: (072) 548 81 73 / 06 52 49 33 93
E-mail: ivdheijden@alkmaar.nl

Wijkmeester West: Nelleke Kool

spreekuur:
ma t/m do 09.00 - 10.00 uur Kantoor, Honthorstlaan 436, Alkmaar di en wo 13.00 - 13.30 uur, Buurthuis Alkmaar West, Mesdaglaan 198, Alkmaar Tel/fax: (072) 548 81 77 / 06 52 49 33 95
E-mail: nkool@alkmaar.nl

Wijkmeester Huiswaard: Netty Zwirs

spreekuur:
ma t/m do 09.00 - 10.00 uur Wijkcentrum Wijkwaard, Muiderwaard 234, Alkmaar Tel/fax: (072) 548 81 78 / 06 52 49 33 97
E-mail: nzwirs@alkmaar.nl

Wijkmeester De Mare: Sabine Bruin

spreekuur:
ma t/m do 09.00 - 10.00 uur Kantoor, Arubastraat 2, Alkmaar woensdag 11.00 - 12.00 uur spreekuur met wijkagent, Kantoor, Arubastraat 2, Alkmaar Tel/fax: (072) 548 81 76 / 06 52 49 33 92
E-mail: sbruin@alkmaar.nl

Wijkmeester Daalmeer/ Koedijk: Jolanda Jonker

spreekuur:
ma t/m do 09.00 - 10.00 uur Kantoor in Wijkcentrum Daalmeer, Johanna Naberstraat 75-77, Alkmaar woensdag 10.30 - 11.00 uur Kantoor in De Rietschoot Koedijk, Saskerstraat 22, Koedijk Tel/fax: (072) 548 81 74 / 06 52 49 33 94
E-mail: jjonker@alkmaar.nl

---- --