Provincie Overijssel

Forse impuls Overijsselse pleegzorg

De provincie Overijssel trekt vanaf dit jaar 366.000 euro uit voor uitbreiding van de pleegzorg in Overijssel. Hiermee kunnen meer dan 30 nieuwe pleeggezinnen worden gefinancierd. Daarnaast komt er extra geld voor oplossingen voor jongeren met ernstige gedragsstoornissen en meer Eigen Krachtconferenties. Dat maakte gedeputeerde Ranter vanmiddag bekend bij de aftrap van de wervingscampagne voor meer pleegouders. De Tweede Kamer stelde vorig jaar extra geld beschikbaar voor de aanpak van de wachtlijsten in de jeugdzorg. Overijssel krijgt hiervan een bijdrage van 839.000 euro.

De afgelopen jaren heeft de provincie Overijssel veel geïnvesteerd in de jeugdzorg. Bovenop het geld dat Overijssel uit Den Haag krijgt heeft de provincie in de afgelopen periode zelf acht miljoen euro voor de jeugdzorg uitgetrokken. Daarnaast heeft de provincie met de jeugdzorgaanbieders afspraken gemaakt om efficiënter te werken. Met succes, want in 2005 zijn door de drie Overijsselse jeugdzorgaanbieders (Trias, Commujon en Jarabee) voor hetzelfde geld 10 procent meer kinderen geholpen dan in 2004. Bovendien waren dankzij een andere werkwijze de wachtlijsten bij het Bureau Jeugdzorg Overijssel en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) eind vorig jaar helemaal weggewerkt. Ook zijn de doorlooptijden aanmerkelijk verminderd. De provincie Overijssel behoort daarmee tot de minderheid van de provincies waar het AMK geen wachtlijsten kent.

Ondanks alle extra inspanningen van provincie en jeugdzorginstellingen zijn de wachtlijsten bij de zorgaanbieders in Overijssel het afgelopen jaar met 28 procent toegenomen. Dat is minder dan de landelijke stijging van bijna 40 procent, maar het is zorgelijk dat er nog steeds kinderen moeten wachten op hulp. Volgens gedeputeerde Ranter kunnen het Bureau Jeugdzorg en het AMK de vraag aan, maar zitten de problemen nu vooral in de laatste schakel: bij de instellingen waar de jongeren verder geholpen worden. Ranter verklaart de wachtlijsten uit het feit dat de financiële middelen geen gelijke tred houden met de sterk gestegen vraag naar jeugdzorg. âAlleen al in 2005 is de vraag naar jeugdzorg gestegen met 20 procent, terwijl het geld dat we krijgen van het Rijk ongeveer gelijk is gebleven. Ondanks de forse efficiencyslag van 10 procent betekent dat simpelweg dat er een gat ontstaat tussen de sterke stijging van de vraag en de gelijkblijvende beschikbare middelen, met als gevolg het ontstaan van wachtlijsten.â Volgens Ranter kan het niet anders dan dat het Rijk deze sterke groei financieel compenseert. âHet Rijk ging in 2003 bij de verdeling van het geld uit van een stijging van de vraag naar jeugdzorg tot 2006 van 11 procent. Dit is een veel te lage inschatting geweest omdat uit de cijfers blijkt dat de vraag in die periode met meer dan 40 procent is toegenomen.â Ranter stelt dat het wegwerken van de wachtlijsten niet alleen mogelijk is door nog meer efficiencymaatregelen. âDaarvoor is ook echt extra geld nodig.â

Afgelopen donderdag sprak de Tweede Kamer met de staatssecretaris over de wachtlijsten in de jeugdzorg. Gedeputeerde Ranter was daarbij aanwezig. De gezamenlijke provincies hebben eerder deze week in een brief laten weten ruim 90 miljoen euro extra nodig te hebben om de wachtlijsten weg te werken.