Novib

Bekendheid nieuwe naam voor Novib vormt nog grote uitdaging

Nederlanders achter internationale aanpak van Oxfam Novib

Den Haag, 17 maart 2006

Om problemen als armoede en onrecht echt te bestrijden moeten ontwikkelingsorganisaties ook het beleid van regeringen en het bedrijfsleven proberen te veranderen, vindt 89% van de Nederlandse bevolking. Nog groter (94%) is de steun voor de opvatting dat samenwerking van nationale en internationale ontwikkelingsorganisaties noodzakelijk is om de problemen in de wereld structureel en effectief aan te pakken. Dat blijkt uit een representatieve enquête van TNS NIPO onder de Nederlandse bevolking in opdracht van Novib.

Novib, dit jaar een halve eeuw geleden opgericht, sloot zich twaalf jaar geleden aan bij Oxfam International, een confederatie van ontwikkelingsorganisaties uit dertien landen onder meer Australië, Canada, Groot-Brittannië, Spanje en de Verenigde Staten. Om haar internationale werkwijze en ambities te benadrukken, wijzigt Novib 18 maart haar naam in Oxfam Novib.

De naam Oxfam kent nog maar 13% van de ondervraagden. Terwijl het principe van internationale samenwerking en afstemming dus ruimschoots wordt onderschreven door de Nederlandse bevolking, wordt de naamswijziging van Novib in de praktijk minder gewaardeerd: 23% van de ondervraagden vindt dat geen goed idee, 15% meent van wel, terwijl het voor 62% niet uitmaakt. Oxfam Novib zal de komende maanden een publiciteitscampagne voeren om de bekendheid van de nieuwe naam drastisch te vergroten.

Van de ondervraagden is een ruime meerderheid het eens met de stelling dat mensen in arme landen recht hebben op onze steun. Ook al gaan er soms dingen minder goed, hulp aan arme landen is en blijft een absolute noodzaak, meent 84 procent van de ondervraagden.

'We zijn erg blij en trots dat onze uitgangspunten zo hoog worden gewaardeerd, maar de relatieve onbekendheid van de naam Oxfam stelt ons voor een grote uitdaging. We zullen de komende tijd heel goed gaan uitleggen wat de meerwaarde van Oxfam International voor ons werk is', zegt algemeen directeur Sylvia Borren van Oxfam Novib.

De regelmatige geuite opvatting dat ontwikkelingssamenwerking geen steun meer zou hebben, blijkt onjuist. Uit de TNS NIPO-enquête blijkt voorts overduidelijk dat de Nederlandse bevolking het niet eens is met de stelling dat Oxfam Novib 'niet aan politiek mag doen'. Het werk van de jubilerende Novib wordt goed gewaardeerd, zo blijkt uit de enquête. 75% van de ondervraagden onderschrijft de stelling dat Novib de afgelopen vijftig jaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het oplossen van de armoede in de wereld. De Nederlandse ontwikkelingsorganisaties in het algemeen scoren in dit opzicht 70%.

Op donderdag 23 maart organiseert Oxfam Novib in Den Haag een debat over de toekomst van ontwikkelingssamenwerking met minister Agnes van Ardenne, vice-voorzitter van de Raad van State Herman Tjeenk Willink, voorzitter Kumi Naido van de Global Campaign to Action against Poverty (GCAP) en voormalig president van Ierland, nu ere-voorzitter van Oxfam International, Mary Robinson.

Einde bericht.

Novib is het Nederlandse lid van Oxfam International, een samenwerkingsverband van dertien onafhankelijke ontwikkelingsorganisaties. Het gezamenlijk ideaal: een rechtvaardige wereld zonder armoede.


Noot voor de redactie,

Novib