Group 4 securicor

Persbericht 16 maart 2006

De opkomst van de Automatische Externe Defibrillator

Hart- en vaatziekten vormen de grootste doodsoorzaak in Nederland. Wekelijks worden enkele honderden mensen getroffen door hartfalen. In zo'n 85% gaat het om een ritmestoornis, het zogenoemde kamerfibrilleren. Er wordt op dat moment geen bloed in het lichaam rondgepompt, dus snel beginnen met reanimeren is van levensbelang. De enige manier om het hart weer in het juiste ritme te krijgen is het toedienen van een elektrische schok, het defibrilleren. Hiertoe kan een Automatische Externe Defibrillator (AED) worden ingezet.

In Nederland komen steeds meer AED's te hangen. Ambulances zijn vaak niet snel genoeg ter plekke bij een hartstilstand. In afwachting van het ambulancepersoneel kan iemand met een hartstilstand behandeld worden met een AED. Group 4 Securicor wil op grote schaal bij klanten AED's plaatsen en beveiligers trainen in het gebruik van een AED. In het maartnummer van Sensor geeft Ank van Drenth, arts bij de Nederlandse Hartstichting, een toelichting op de opkomst van de AED.

Van Drenth: 'De AED bestaat al een jaar of twintig, maar net als bij computers en mobiele telefoons ging het eerst om enorm grote, logge en kwetsbare apparaten. Sinds een aantal jaar zijn er kleine lichtgewicht AED's op de markt, die ook qua prijs aantrekkelijk zijn. AED's kosten gemiddeld 1.500,- à 2.000.- Euro. Het zou een fantastische ontwikkeling zijn als alle openbare gebouwen en kantoren van een AED worden voorzien.'

Tweede-Kamerlid Rendert Algra (CDA): 'De politie heeft in haar taakomschrijving hulpverlening als één van de basistaken staan. Daarom vind ik dat surveillanceauto's van de politie, die vaak eerder ter plekke is dan de ambulance, een AED aan boord zouden moeten hebben. Politiemensen krijgen in hun opleiding EHBO en hartmassage, maar dat zijn maar lapmiddelen ten opzichte van de AED. Juist bij hartaanvallen telt iedere seconde. AED's zouden op die manier een heleboel levens kunnen redden. Het is gissen naar aantallen, maar je praat al snel over 100 à 200 mensen op jaarbasis.'

Verder in Sensor
In een interview over terrorismebestrijding stelt de Nationaal Coördinator Terrorisme bestrijding, mr. Tjibbe Joustra, dat de samenwerking op Schiphol tussen overheidsinstanties en particuliere beveiligers bij de bestrijding van terroristische aanslagen een model kan worden voor andere sectoren. Terrorismebestrijding moet volgens Joustra sectorgewijs worden aangepakt: 'Binnen elke vitale sector van de samenleving zal dus ook moeten worden bekeken hoe de beveiliging tegen terroristische aanslagen optimaal kan worden georganiseerd en welke rol de particuliere beveiliging daarbij kan spelen.'

Dingeman de Jong van de Octaaf Adviesgroep geeft in een interview zijn visie op continuïteitsdenken: 'Je kunt je nooit voor 100% voorbereiden op een ramp, maar wel voor 80%. Je kunt het nazorgproces opzetten en trainen. Dat is een kwestie van continuïteitsdenken. Iedereen in een organisatie moet een rol hebben bij ongevallen of rampen, een zogenaamde continuïteitstaak.'

Verder in het maartnummer: artikelen over het nieuwe trainingscentrum van de Brandweer Zaanstad en RICAS, over energieproducent Electrabel, over het werkbezoek aan Group 4 Securicor van Peter van Heemst, voorheen Tweede Kamerlid nu lijsttrekker van de PVDA in Rotterdam, en een interview met Leo De Boer, directeur bij het Verbond van Verzekeraars, over fraudebestrijding.

Group 4 Securicor is specialist op het gebied van beveiliging en veiligheid en biedt een uitgebreid producten- en dienstenpakket voor de meest uiteenlopende toepassingen. Van advies tot en met uitvoering. Group 4 Securicor is met 360.000 medewerkers actief in ruim 100 landen. De omzet bedroeg in 2004 wereldwijd 5,7 miljard euro. In Nederland is Group 4 Securicor marktleider met 8500 medewerkers.