Gemeente Heerlen

Raad van State wijst verzoek van vereniging 'Uit De Klomp' af

Werkzaamheden Dag- en Nachtopvang mogen doorgaan

De werkzaamheden in voormalig winkelcentrum De Klomp voor de vestiging van de dag- en nachtopvang mogen doorgaan. Dat heeft de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vanmiddag uitgesproken. Het verzoek van de vereniging 'Uit De Klomp' om de bouwwerkzaamheden stil te leggen is daarmee afgewezen.

Sinds begin februari wordt weer gewerkt aan de verbouwing van het voormalig winkelcentrum. De werkzaamheden van de aannemer zijn op 1 mei afgerond. Dan zijn nog ongeveer twee à drie weken nodig voor de verhuizing. Dat betekent dat de dag- en nachtopvang in voormalig winkelcentrum De Klomp eind mei definitief van start gaat.

Het Arcus college en omwonenden hadden eerder bij de rechtbank in Maastricht bezwaar gemaakt tegen de vestiging van de dag- en nachtopvang in de Klompstraat, onder meer vanwege de nabijheid van scholen, woningen en winkels. De rechtbank verklaarde de bezwaren ongegrond. Vervolgens ging vereniging 'Uit De Klomp' in beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak.

De Afdeling Bestuursrechtspraak zal zich naar verwachting in het najaar wederom over de zaak buigen, als de bodemprocedure aan de orde komt.

HEERLEN, 16 maart 2006
Concernstaf Communicatie
Monique Leurs
(045) 560 40 70
persvoorlichting@heerlen.nl

-----------------------
b e r i c h t

p e r s


---- --