VVD


16-3-2006

"Het rapen van kievitseieren kan toch door gaan!"


- Jan Mulder verwelkomt uitspraak rechtbank - Het rapen van Kievitseieren is gisteren door een uitspraak van de rechtbank Leeuwarden weer mogelijk geworden. De rechtbank vindt dat de provincie Friesland met de nieuwe ontheffing voldoet aan de criteria van de Europese Vogelrichtlijn.

VVD-Europarlementariër Jan Mulder heeft verheugd gereageerd op deze uitspraak: "Het zoeken en rapen van kievitseieren is in Fryslân een diepgewortelde traditie. Deze traditie maakt deel uit van het culturele erfgoed in deze provincie en is onlosmakelijk verbonden met de vrijwillige weidevogel bescherming, één van de pijlers van het provinciale weidevogelbeleid."

Jan Mulder heeft in december 2005 al schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie toen de Raad van State in hoger beroep bevestigde dat het rapen van kievitseieren in strijd is met de Europese vogel- en habitat richtlijn. Uit het antwoord van de Commissie bleek al dat het rapen van kievitseieren mogelijk moet zijn onder de Europese vogel- en habitat richtlijn, wanneer aan alle voorwaarden voor het geven van een ontheffing wordt voldaan. De Raad van State gaf dit ook al aan. Friesland heeft onder de nieuwe ontheffing het raapseizoen met acht dagen ingekort: tot en met 31 maart in plaats van tot en met 8 april.

Jan Mulder: "Het is goed dat de Europese Vogelrichtlijn lidstaten de mogelijkheid biedt het rapen van eieren toe te staan op grond van culturele en educatieve redenen. Situaties verschillen per lidstaten en zelfs per regio, de wetgeving moet daar rekening mee houden. Friesland heeft kunnen bewijzen dat het rapen van kievitseieren in hun regio geen negatieve invloed heeft op de kievitspopulatie, in tegendeel zelfs."