Gemeente Voorschoten

Persberichten - Burgemeester reikt onderscheidingen uit aan drie vertrekkende raadsleden
Uitgebracht op: donderdag 16 maart 2006

Burgemeester W.M. Verver-Aartsen heeft tijdens de raadsvergadering op woensdag 15 maart onderscheidingen uitgereikt aan drie van de acht raadsleden, die na de verkiezingen niet meer terugkeren voor een nieuwe raadsperiode. Mevrouw A.M. Jonk-Gerling (VVD) en de heer Th.S.G. Schimmel (VVD) kregen bij hun afscheid een koninklijke onderscheiding opgespeld. Zij zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Raadslid S. Harlaar (GroenLinks) ontving een Voorschotense Parel voor zijn verdiensten.

De raadsleden ontvingen hun onderscheidingen vanwege hun inzet voor de Voorschotense gemeenschap en zittingsduur. Mevrouw Jonk (02-09-1938) zat twaalf jaar in de raad. De heer Schimmel (16-03-1944) kan terugzien op vijftien jaar raadslidmaatschap. De heer Harlaar (20-10-1960) was zestien jaar actief in de raad.

Mevrouw Jonk
De burgemeester noemde tijdens de feestelijke vergadering mevrouw Jonk de dame van de raad, een vrouw die gevoelens van respect en waardering oproept. Zij gaf aan dat mevrouw Jonk haar raadswerk buitengewoon serieus nam, met gebruikmaking van haar vakkennis en de inspanning om vaak tot op het detail geïnformeerd te zijn. Volgens de burgemeester was mevrouw Jonk als voorzitter van de commissie Regioniale zaken geen eenvoudige taak gegeven. U heeft zich vaak tot het uiterste ingespannen om de commissieleden uit te dagen tot een inhoudelijke discussie, aldus burgemeester Verver.

De heer Schimmel
De burgemeester memoreerde dat de heer Schimmel de politiek inging omdat hij interesse heeft in mens en maatschappij en afwachten langs de zijlijn niet zijn aard is. Uw achtergrond [bij de Voorschotense schooladviesdienst ] en uw vakkennis verloochenen zich niet door uw interesse in de onderwerpen op de raadsagenda, waar u bevlogen over sprak, gaf de burgemeester aan. Zij noemde hem een rustig spreker, die zijn interventies goed voorbereidt.

De heer Harlaar
Vanwege zijn zestien jaar raadslidmaatschap, sprak burgemeester Verver de heer Harlaar aan als de nestor van de raad. Volgens de burgemeester behoort de heer Harlaar tot de personen die men zich over vele jaren nog als raadslid zal herinneren. Dat heeft te maken met uw presentatie, maar niet op de laatste plaats met uw visie en inbreng. De burgemeester gaf aan dat de heer Harlaar kritisch en opbouwend meedacht en controleerde. Uw kende de raadsstukken op uw duimpje. Wanneer u aangaf dat een rekenfout in een tabel uit de begroting of jaarrekning niet correct was, dan was dit meestal ook zo.

Hoewel raadsleden met een lange zittingstermijn voorgedragen kunnen worden voor een koninklijke onderscheiding, heeft de burgemeester dit verzoek in overleg met de heer Harlaar niet bij Hare Majesteit ingediend. Omdat het gemeentebestuur de heer Harlaar niet wilde laten vertrekken zonder blijk van waardering voor zijn inzet, kreeg hij de bokaal (ook wel de Parel van Voorschoten) uitgereikt.


- einde bericht -