Gemeente Tilburg

16-3-2006
Spijbelaars en laatkomers op de vingers getikt
Extra controles leerplicht in Tilburg op Dag van de Leerplicht

Vandaag, op de (landelijke) Dag van de Leerplicht, hebben leerplichtambtenaren van de gemeente Tilburg en de politie extra gecontroleerd op laatkomers en spijbelaars. Tussen 08.00 en 10.00 uur controleerde leerplicht op te laat komen op de basisscholen De Sporckt, De Zuidwester, De Triangel en De Blaak.

Tussen 10.00 en 12.00 uur gingen de leerplichtambtenaren samen met de politie op straat op zoek naar spijbelaars. In totaal zijn ongeveer 65 jongeren en hun ouders aangesproken, waarvan velen een waarschuwing kregen en één een proces-verbaal.
Wethouder Hugo Backx (Onderwijs): De aandacht voor leerplicht en de handhaving daarvan is niet altijd even groot. Daarom vragen we hier op de Dag van de Leerplicht extra aandacht voor. Onderwijs is immers van groot belang voor álle kinderen; met een goede opleiding kunnen zij later beter een baan vinden. Ook draagt de handhaving van de leerplicht bij aan het terugdringen van crimineel gedrag van jongeren. En daar is de hele maatschappij bij gebaat.

Bij de controles op de basisscholen zijn 12 ouders en kinderen aangesproken op te laat komen. Zij kregen een waarschuwingskaart en worden op naam geregistreerd bij de gemeente. Een volgende keer kan consequenties voor hen hebben.
De controles samen met de politie waren op verschillende locaties in Tilburg, waaronder de binnenstad, het Wilhelminapark, Tilburg Noord, Berkel-Enschot en Udenhout. In totaal zijn 53 jongeren aangesproken. Vier van hen waren in overtreding, waarvan één al eerder een waarschuwing van leerplicht kreeg en nu een proces-verbaal ontving. Hij is met de politiebus naar school teruggebracht. Twee anderen krijgen thuis een waarschuwingsbrief. De laatste spijbelaar was afkomstig uit een andere gemeente, die van de overtreding op de hoogte is gebracht.

Leerplicht
In Nederland moeten alle kinderen van vijf jaar tot en met het schooljaar waarin ze zestien worden volledig naar school. In het schooljaar waarin een leerling zeventien wordt, zijn nog twee dagen onderwijs per week verplicht. Ongeoorloofd verzuim wordt geregistreerd door de scholen en de gemeente. Bij licht verzuim volgen eerst interne maatregelen op school. Als dit geen verbeteringen oplevert, volgt een gesprek met de leerplichtambtenaar, leerling en ouders. Bij matig verzuim kan de leerplichtambtenaar de leerling doorverwijzen naar Halt, voor een alternatieve straf. De zwaardere spijbelaars of leerlingen die blijven spijbelen krijgen een proces-verbaal. Zij moeten voor de kantonrechter verschijnen, die een straf oplegt.