Gemeente Barendrecht

Persbericht Gemeente Barendrecht

Raadsvergadering in teken van afscheid Waarderingsspeld voor raadsleden
Orsel en Van Wilgenburg-Beernink

BARENDRECHT (donderdag 16 maart 2006) ­ Woensdagmiddag kwam de Barendrechtse gemeente- raad voor de laatste keer in de oude samenstelling bijeen. Tijdens de openbare vergadering blikte burgemeester J. van Belzen terug op de afgelopen raadsperiode en verder stond de vergadering vol- ledig in het teken van het afscheid van drie raadsleden. Klaas Orsel (VVD), Marianne van Wilgenburg- Beernink (CDA) en Ingeborg Monhemius-Van der Veen (D66) keren na de gemeenteraadsverkiezingen van dinsdag 7 maart niet terug in de gemeenteraad. Vanwege hun langdurige inzet binnen het lokaal bestuur zijn Klaas Orsel (VVD) en Marianne van Wilgenburg-Beernink (CDA) door burgemeester J. van Belzen namens het gemeentebestuur onderscheiden met een gemeentelijke waarderingsspeld.

Voor het afscheid van de scheidende raadsleden, blikte burgemeester J. van Belzen terug op de afgelopen raadsperiode die in 2002 begon. "De gemeenteraad heeft de afgelopen periode veel werk verzet. In jaren met economische tegenwind op landelijk niveau heeft Barendrecht haar hoge voorzieningenniveau behou- den en waar het kon zelfs verder versterkt. En in Carnisselande is zonder noemenswaardige problemen verder gebouwd aan een schitterende wijk", aldus Van Belzen. Ook roemde de burgemeester de goede sfeer binnen de Barendrechtse gemeenteraad en de goede verhoudingen tussen de raad en het college. Van Belzen: "Wat mij sinds mijn installatie op 1 juli vorig jaar is opgevallen, is de goede en constructieve sfeer waarin de gemeenteraad zijn werk doet. Natuurlijk zijn er regelmatig stevige discussies. Deze zijn ook onmisbaar binnen de lokale democratie. Maar altijd worden de discussies gevoerd op basis van inhoudelijke argumenten."

Waarderingsspeld
Na de terugblik van burgemeester Van Belzen op de afgelopen raadsperiode volgde het afscheid van de drie raadsleden. D66 leverde bij de gemeenteraadsverkiezingen één van de twee zetels in en hierdoor keert Ingeborg Monhemius-Van der Veen niet terug in de gemeenteraad. Marianne van Wilgenburg-Beernink (CDA) en Klaas Orsel (VVD) keren op eigen initiatief niet terug in de gemeenteraad. Marianne van Wilgen- burg is 14 jaar raadslid geweest voor het CDA en stond bij de gemeenteraadsverkiezingen bewust op een onverkiesbare plaats. Klaas Orsel heeft zich na 16 jaar actief te zijn geweest binnen het lokale bestuur na- mens de VVD, waarvan 8 jaar als wethouder, niet opnieuw verkiesbaar gesteld bij de laatste verkiezingen. Als blijk van een grote waardering voor hun langdurige inzet speldde burgemeester Van Belzen bij Klaas Orsel en Marianne van Wilgenburg namens het gemeentebestuur een waarderingsspeld op. De Waarde- ringsspeld van de gemeente Barendrecht is een gemeentelijke onderscheiding die sinds 2002 bestaat. Deze speld met daarin het wapen van de gemeente Barendrecht is bedoeld voor Barendrechters die zich gedu- rende een lange periode op bijzondere wijze hebben ingezet.

Noot voor de pers,