Universiteit van Tilburg 16 maart 2006

Burgemeester Vreeman schenkt verzameling wetenschappelijke boeken aan bibliotheek Universiteit van Tilburg

Literatuur over vakbeweging, arbeidsverhoudingen, werkgelegenheid etc.

De Tilburgse burgemeester Ruud Vreeman schenkt zijn wetenschappelijke boekenverzameling van ongeveer 1500 boeken aan de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg. Vreeman bracht zijn boeken in de loop der jaren bijeen tijdens zijn studie, werk bij de vakbond, zijn promotieonderzoek en zijn werk als politicus en bestuurder.

De collectie van Vreeman bestaat uit boeken over de vakbeweging, de sociaaldemocratie, arbeid, arbeidsomstandigheden, effecten van techniek op arbeid, medezeggenschap, arbeidsverhoudingen, werkgelegenheid, kwaliteit van de arbeid, arbeid en gezondheid. Het gaat om Nederlandse, Duitse, Angelsaksische en Scandinavische publicaties met een wetenschappelijke dan wel antiquarische waarde.

De universiteitsbibliotheek maakt op korte termijn een inventarisatie van de collectie-Vreeman en zal een belangrijk deel van deze verzameling opnemen in de bestaande boekencollectie op dit terrein. Bibliothecaris Geleynse spreekt van een waardevolle en vrij uitzonderlijke toevoeging. Later dit jaar, zodra de inventarisatie is afgerond, zal de overdracht van de boekenverzameling formeel bekrachtigd worden tijdens een feestelijke bijeenkomst met de burgervader.

Dr. Ruud Vreeman studeerde arbeids- en organisatiepsychologie in Groningen van 1969 tot 1974 en was daarna werkzaam bij de NVV/FNV. Hij promoveerde in 1985 aan de Technische Universiteit Delft met het proefschrift: "Vakbondswerk en kwaliteit van de arbeid; Voorbeelden van werknemersonderzoeken in de Nederlandse industrie". In 1987 werd hij voorzitter van de Vervoersbond FNV. Begin jaren '90 werd Vreeman samen met Felix Rottenberg voorzitter van de Partij van de Arbeid en hij werd kamer lid in 1994. In 1997 werd hij burgemeester van Zaanstad, in 2004 werd hij benoemd in Tilburg.

Noot voor de pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter drs. Pieter Siebers (013 466 2004, e-mail: P.H.C.Siebers@uvt.nl).

UvT Persbericht