Gemeente Borger-Odoorn


16-03-2006
Steunstee in 2e exloËrmond

In het nieuwe appartementencomplex voor senioren Mondkersheem in 2e Exloërmond (op de voormalige Dubex-locatie) wordt een zogenaamde Steunstee gerealiseerd.
De voorziening Steunstee is ontstaan op het Groninger platteland vanuit de behoefte van vooral ouderen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
In de Steunstee in 2e Exloërmond worden de functies wonen, welzijn en zorg gecombineerd in één complex. Er is bijvoorbeeld een gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners terecht kunnen voor ontmoeting en hulpvragen. Er is voor halve dagen een beheerder aangesteld waar bewoners terecht kunnen voor activiteiten, informatie, diensten en ondersteuning bij het oplossen van problemen.

De Steunstee 2e Exloërmond is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Borger-Odoorn, Woonservice Drenthe en de Zorggroep Suydevelt. De ondersteuning van de Zorggroep Suydevelt wordt door het zorgcentrum De Paasbergen in Odoorn geleverd.
De Seniorenraad Borger-Odoorn staat zeer positief ten opzichte van de realisering van de eerste steunstee in de gemeente. Inwoners van de dorpen kunnen namelijk dicht bij huis toegang krijgen tot voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Pilot
De totstandkoming van het seniorencomplex Mondkersheem biedt de mogelijkheid om van start te gaan met de eerste Steunstee-voorzieningen in de gemeente Borger-Odoorn. De betrokken partijen hebben afspraken gemaakt over de financiering van het project voorlopig voor een periode van twee jaar. Aan de hand van de ervaringen van deze zogenaamde pilot in 2e Exloërmond kunnen plannen worden ontwikkeld voor de totstandkoming van meerdere Steunstees in de gemeente.

De Steunstee is een voorziening die goed past in het ouderenbeleid en in het licht van de komende WMO ( = Wet Maatschappelijke Ondersteuning ). Iedere inwoner moet in staat worden gesteld om zo goed en zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen (blijven) wonen, ondanks fysieke of geestelijke beperkingen.
Het samenwerkingsverband van de gemeente, Woonservice Drenthe en de Zorggroep Suydevelt kan een belangrijke rol vervullen bij het integraal oplossen van hulpvragen van ouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
De officiële opening van het Mondkersheem zal plaatsvinden op 19 mei 2006.