Ingezonden persbericht


Persverklaring

Utrecht, 16 maart 2005

Biologische pluimveesector in startblokken voor vaccinatie

Biologica is verheugd dat een aantal biologische pluimveehouders heeft aangegeven zo snel mogelijk tot vaccinatie over te willen gaan. Ondanks dat er aan de praktische uitvoering nog de nodige haken en ogen zitten en de pluimveehouders met extra kosten te maken krijgen, streven zij er toch naar om de kippen dankzij vaccinatie zo snel mogelijk naar buiten te kunnen laten gaan. Dit geldt met name voor de pluimveehouders die hun eieren in Nederland afzetten bij supermarkten en natuurvoedingswinkels.

Het zal nog wel een aantal dagen in beslag nemen voordat het vaccineren daadwerkelijk begint. De regeling is weliswaar vandaag van kracht geworden, maar het organisatorische deel is nog niet op orde. Er zijn tal van formaliteiten af te handelen met o.a. de Gezondheidsdienst en de dierenartsen.

Voor pluimveehouders die hun eieren afzetten naar Duitsland kan het nog langer duren voor ze tot vaccinatie overgaan, omdat de afzet naar Duitsland nog niet gegarandeerd is. Biologica wil ook hierin zo snel mogelijk een doorbraak bereiken, in nauwe samenwerking met de Biologische Pluimveehouders Vereniging (BPV), LTO, het ministerie van LNV en de maatschappelijke organisaties.

Biologica vindt het belangrijk om te benadrukken dat vaccineren tegen vogelgriep meer is dan alleen een technische mogelijkheid. De vogelgriepcrisis van 2003, de varkenspest en de MKZ-crisis hebben grote maatschappelijke onrust veroorzaakt. Dat is door Nederland ook steeds als argument in Europa gebruikt: het grootschalig doden van gezonde dieren is niet meer van deze tijd. Biologica ziet vaccinatie als enige oplossing om in een land met een enorme pluimveedichtheid de buitenuitloop van kippen te kunnen garanderen.

Einde bericht

---