Robeco


* FAQ

* Sitemap

D I V I D E N D V O O R S T E L R O B E C O E N R O L I N C O Dividendvoorstel Robeco en Rolinco
16 mrt 2006

DIVIDENDVOORSTEL ROBECO N.V.

In de vergadering van commissarissen en directie van Robeco N.V. is besloten de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te stellen over het boekjaar 2005 een dividend van EUR 0,48 per aandeel uit te keren (vorig jaar EUR 0,40). De betaalbaarstelling is op 12 mei 2006.

Het jaarverslag over 2005 zal op 6 april 2006 verschijnen. De aandeelhoudersvergadering wordt gehouden op 27 april 2006 te Rotterdam. De aandelen zullen met ingang van 2 mei 2006 ex-dividend worden genoteerd.

DIVIDENDVOORSTEL ROLINCO N.V.

In de vergadering van commissarissen en directie van Rolinco N.V. is besloten de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te stellen over het boekjaar 2005 een dividend van EUR 0,36 per aandeel uit te keren (vorig jaar EUR 0,28). De betaalbaarstelling is op 12 mei 2006.

Het jaarverslag over 2005 zal op 6 april 2006 verschijnen. De aandeelhoudersvergadering wordt gehouden op 27 april 2006 te Rotterdam. De aandelen zullen met ingang van 2 mei 2006 ex-dividend worden genoteerd.

[s?robeco.nl.dut.corporate_content.press.articles.2006.03.dividendvoor stel_robeco_en_rolinco]