DAF Trucks

Gezamenlijk persbericht van VDL Groep en DAF Trucks N.V.

VDL Groep en DAF kondigen extra schone dieselmotoren voor bussen aan

Eindhoven - 16 maart 2006 - Tijdens een drukbezocht symposium over de toekomst van de dieselmotor voor het openbaar vervoer, georganiseerd door de Eindhovense ondernemingen VDL Groep en DAF Trucks, is vandaag bekendgemaakt dat begin volgend jaar of zoveel eerder als technisch mogelijk, bussen met zogeheten EEV-motoren op de markt worden gebracht. Deze bussen zullen zijn voorzien van nieuw ontwikkelde hoogwaardige dieselmotoren met uitlaatgas-emissiewaarden die nog lager liggen dan de strenge Euro 5-norm, die pas in 2009 van kracht wordt. Door toepassing van DAF SCR Technologie in combinatie met een passief roetfilter, wordt onder meer een belangrijke verdere reductie van vaste deeltjes of fijnstof bereikt, waardoor deze motoren zelfs een lagere uitstoot hebben dan gasmotoren.

Tijdens het symposium, waaraan ook staatssecretaris drs. Pieter van Geel van VROM deelnam, werd duidelijk dat de door DAF ontwikkelde dieselmotor met SCR Technologie in combinatie met een roetfilter inmiddels emissiewaarden bereikt van slechts 0,015 g/kWh aan vaste deeltjes. Dat is vijftig procent lager dan de Euro 5-norm en 25% lager dan de EEV-norm (Enhanced Environmentally friendly Vehicles). Tot nu toe was een dergelijk lage waarde uitsluitend met gasmotoren te realiseren. Behalve dat de DAF EEV-dieselmotor een lagere uitstoot van vaste deeltjes heeft dan de gasmotor, biedt deze ook tal van andere voordelen, zoals een hoog rendement, een grote betrouwbaarheid en duurzaamheid en aanmerkelijk lagere operationele kosten in vergelijking met alternatieve brandstoffen zoals gas.

Tegen het licht van deze resultaten stelde Ron Borsboom, lid van de Raad van Bestuur van DAF Trucks en verantwoordelijk voor productontwikkeling: "Stimuleringsregelingen van overheidwegen om het vervoersbedrijven mogelijk te maken om de oude Euro 0, Euro 1 en Euro 2 bussen versneld te vervangen door schonere Euro 5 en EEV-bussen, moeten beslist worden overwogen. Daar is het milieu zeer zeker bij gediend."

Staatssecretaris Van Geel toonde zich tevreden over het feit dat het nu op korte termijn mogelijk is om de uitstoot van dieselmotoren zover terug te dringen, dat aardgas en LPG geen wezenlijke milieuvoordelen meer bieden. "Het aardige van de SCR katalysator, waarover we het hier hebben, is dat hij zoveel potentieel heeft om NOx uit de uitlaatgassen te verwijderen, dat andere maatregelen, die ten koste gaan van het rendement, wellicht achterwege kunnen blijven. Daardoor kan de dieselmotor ook op het punt van brandstofrendement zijn superioriteit behouden", zo stelde hij. Zijn uitspraken werden tijdens het symposium onderstreept door presentaties van TNO Automotive, waaruit eveneens bleek dat de dieselmotor niet alleen in de afgelopen jaren een geweldige reductie van uitlaatgasemissies te zien heeft gegeven, maar dat deze ook voor de komende decennia nog meer dan voldoende ontwikkelingspotentieel heeft.

Aad Goudriaan, president-directeur van DAF Trucks N.V., merkte wel op dat de grote reductie die is gerealiseerd in uitlaatgasemissies alleen mogelijk was door geweldige ontwikkelingsinspanningen en dat voor de realisatie van de nog schonere Euro 5 en EEV-motoren van een technologische doorbraak mag worden gesproken.

Wim van der Leegte, president-directeur van de VDL Groep, Nederlands enige producent van stads-, streek- en toerbussen, zei ter afsluiting van het symposium bijzonder trots te zijn dat twee fantastische Nederlandse ondernemingen gezamenlijk in staat zijn op korte termijn al zulke schone bussen op de markt te brengen. "Met name voor het openbaar vervoer in binnenstedelijke gebieden is de nieuwe motortechnologie, die leidt tot minimale uitstoot van schadelijke uitgassen, van enorm groot belang. Wij zijn dan ook bijzonder verheugd dat al dit jaar de eerste bussen in veldtest gaan lopen in de Kempen en dat serieproductie vanaf begin volgend jaar en misschien zelfs al eerder mogelijk is."

De VDL Groep, met het hoofdkantoor in Eindhoven, is een internationale onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie en verkoop van halffabrikaten en eindproducten. In totaal maken ruim 70 werkmaatschappijen verspreid over 16 landen met circa 5.300 medewerkers deel uit van de groep. Op het terrein van toeleveringen is VDL toonaangevend in metaalbewerking, modulebouw, kunststofverwerking en oppervlaktebehandeling. De sector bussen bestaat uit touringcars, chassis modules, openbaarvervoerbussen en mini- & midibussen. De sector eindproducten omvat veersystemen voor de automotive industrie, productieautomatiseringssystemen, warmte-, koel- en luchttechnische installaties, installaties voor de olie-, gas- en petrochemische industrie, zonnebanken en dakkoffers, systemen voor de intensieve veehouderij, buissystemen, sigaren- en verpakkingsmachines, containerhandlingsystemen, medische systemen en productiesystemen voor de optische media.

DAF Trucks N.V. - een dochteronderneming van het Amerikaanse PACCAR Inc, een van de grootste producenten van zware trucks in de wereld - is een toonaangevende producent van lichte, middelzware en zware trucks met in West Europa een marktaandeel van 14% in de klasse boven 15 ton. De onderneming leverde het afgelopen jaar in totaal zo'n 52.500 vrachtauto's af op markten binnen en buiten Europa. Daarnaast ontwikkelt en produceert DAF componenten, zoals assen en motoren, voor producenten van bussen en speciale voertuigen. Deze componenten worden verkocht via de afdeling DAF Components. DAF Trucks N.V. heeft fabrieken in Eindhoven en in het Belgische Westerlo, meer dan 1000 dealers en servicepunten in Europa en telt meer dan 7.000 medewerkers.DAF Trucks