Gemeente Barneveld


Houben online en op huisbezoek

Burgemeester Houben gaat op huisbezoek bij inwoners en start een eigen webpagina. De huisbezoeken zijn vooral bedoeld om meer inzicht te krijgen in de leefsituatie van de inwoners. Met de webpagina wil hij bewoners en andere geïnteresseerden een kijkje geven in de keuken van het burgemeesterschap. Na een jaar evalueert hij deze acties en beslist hij over een vervolg.

Huisbezoeken

De burgemeester gaat op bezoek bij individuele bewoners thuis om zich te verdiepen in hun levensomstandigheid in de gemeente. Het gaat om een zeer brede variëteit aan mensen, zoals jongeren, oudere, religieus persoon, niet-religieus persoon, startende en gevestigde ondernemer, alleenstaand of levend in gezinsverband, enzovoorts. Kortom een doelgroepgerichte benadering, verspreid over de diverse kernen in de gemeente. Hij gaat op pad naar de diverse kernen met als hoofdvraag: "Hoe is het leven in 'Barneveld' als oudere/jongere/enz.?" Op die manier hoopt hij meer inzicht te krijgen in de leefsituatie van de verschillende doelgroepen in de verschillende kernen van de gemeente.

'Houben online'

Iedere twee weken doet de burgemeester op zijn eigen webpagina 'Houben online' verslag van bijzondere activiteiten en ontmoetingen. Op die manier krijgen bezoekers een indruk van de werkzaamheden van de burgemeester. Mensen worden in algemene zin uitgenodigd te reageren op de webpagina en suggesties te doen. Afhankelijk van het onderwerp zal Houben daar op zijn webpagina ook specifiek om vragen.

Planning

Houben start beide activiteiten deze maand, in principe gedurende een jaar. Daarna evalueert hij de acties en beslist over een passend vervolg. De eerste webpagina verschijnt op maandag 20 maart.

Barneveld, 16 maart 2006