Kabinet laat ondernemers in de steek GroenLinks

16 maart 2006

GroenLinks maakt zich grote zorgen over de daling van de koopkracht bij de zelfstandig ondernemers als gevolg van het nieuwe zorgstelsel. De helft van de ondernemers gaat er fors op achteruit, blijkt uit onderzoek van het MKB-Nederland. Er zijn zelfstandig ondernemers, die zelfs 3 tot 5 keer zo veel zorgpremie betalen als vorig jaar. Het kabinet zegt veel waarde te hechten aan het midden- en kleinbedrijf, maar laat met deze daden zien wat haar woorden waard zijn. Groenlinks wil dat minister Hoogervorst maatregelen treft om de zelfstandig ondernemers te compenseren.

Vragen van het lid Vendrik (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de daling van de koopkracht bij zelfstandig ondernemers als gevolg van het nieuwe zorgstelsel(16 maart 2006)


1.Bent u bekend met het bericht van MKB-Nederland, dat de koopkracht van de helft van de zelfstandig ondernemers als gevolg van het nieuwe zorgstelsel fors gedaald is?


2. Hoe verhoudt deze inkomstenachteruitgang zich tot het belang dat het kabinet hecht aan het midden- en kleinbedrijf?


3. Vindt u het acceptabel dat er ondernemers zijn, die 3 tot 5 keer meer premie betalen dan vorig jaar voor hun ziektekostenverzekering? Zo niet wat gaat u hieraan doen?


4.Hoe verklaart u het verschil tussen de inkomstenachteruitgang op de rekenhulp(bij een inkomen van 30.015 euro min 276 euro) met de uitkomsten van het MKB onderzoek (inkomen van 30.015 euro min 963,66 euro)? Klopt het, dat dit verschil niet volledig te verklaren is door het wel of niet mee rekenen van de aanvullende verzekering en/of no-claim?


5.Bent u het met mij eens dat de verlaging van de inkomstafhankelijke premie voor zelfstandigen zonder personeel naar 4,4 procent niet voldoende compensatie heeft geboden?


6. Bent u van plan aanvullende maatregelen te treffen om deze inkomstenachteruitgang te compenseren?Zo nee, waarom niet?


7.Vindt u het rechtvaardig dat een zelfstandig ondernemer met een inkomen van 31.000 euro 2300 euro aan zorgpremie kwijt is, terwijl een directeur grootaandeelhouder bij dit inkomen ruim 3000 euro kwijt is? Zo nee wat gaat u daar aan doen?


8. Klopt het dat het MKB-Nederland u al eerder heeft gewezen op de desastreuze gevolgen voor het MKB? Waarom heeft u toen niet ingegrepen? Is deze inkomstenachteruitgang voor MKB-ers een voorziene en gewenste uitkomst?