Gemeente Coevorden

Installatie nieuwe gemeenteraad

Op donderdag 16 maart aanstaande vergadert de raad van de gemeente Coevorden. In deze bijzondere raadsvergadering zullen de nieuwe raadsleden beëdigd worden. Na afloop van de vergadering is er een hapje en een drankje.

De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in Restaurant Welgelegen in Wachtum.

Agenda

1. Opening en mededelingen Bespreekpunten
2. Installatie nieuwe raadsleden 3. Beschouwing op de verkiezingsuitslag en de verkiezingscampagnes door de fracties
4. Benoeming van de voorzitters en leden van de commissie Wonen en Leefomgeving
5. Benoeming van de voorzitters en leden van de commissie Samenleving en Bestuur
6. Sluiting

De agenda en een toelichting hierop liggen voor u ter inzage in de gemeentelijke kantoren in Coevorden en Dalen en in de openbare bibliotheken van Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Aalden, Sleen en Schoonoord. Ook kunt u kijken op deze website. Radio Loco zendt de raadvergadering rechtstreeks uit.