Gemeente Almere

Leerplicht, neem het niet te licht

De gemeente Almere organiseert donderdag 16 maart de nationale Dag van de Leerplicht. Onder het motto Leerplicht, Neem het niet te licht vragen gemeenten aandacht voor schoolverzuim en leerplicht. De gemeente Almere werkt hierbij samen met anders scholen in Flevoland, justitie, HALT en Raad voor de Kinderbescherming.

Een paar dagen eerder op vakantie of een paar uurtjes spijbelen in plaats van het volgen van lessen op school lijkt onschuldig, maar dat is het niet. Het is zelfs volgens de Leerplichtwet verboden. In Almere wordt hier op verschillende manieren aandacht besteed. De hele week worden bij Het Baken telaatkomers door de leerplichtambtenaar, daar ter plekke, op aangesproken. Degenen die een paar keer te laat komen moeten samen met hun ouders- voor een gesprek bij de leerplichtambtenaar op kantoor komen.

In Almere Buiten gaan leerplichtambtenaren samen met wijkagenten jongeren aanspreken die tijdens schooltijd op straat lopen. Blijkt die jongere te spijbelen dan wordt hij/zij door de agent naar school gebracht. In het Helen Parkhurst College vindt een forumdiscussie plaats. Leerlingen van school discussiëren met elkaar en met docenten, leerplichtambtenaren, medewerkers van justitie, HALT en Kinderbescherming over het nut van leerplicht, het volgen van een goede opleiding en het behalen van een startkwalificatie. Deze discussie is onderdeel van de door de school geplande themadag Hart en Hoofd. Leerlingen nemen deel aan workshops waarin allerlei jeugdhulpinstellingen zich presenteren.

Al deze acties worden georganiseerd om jongeren, ouders, verzorgers en leraren te wijzen op het belang van leerplicht en het tegengaan van schoolverzuim. Schoolverzuim leidt vaak tot problemen op straat. Jongeren die rondhangen tijdens schooltijd gaan zich vervelen en komen eerder in de verleiding tot criminaliteit. Bovendien leidt spijbelen er soms toe dat een leerling helemaal niet meer naar school gaat. Zonder opleiding en diploma is het niet eenvoudig om een goede baan te vinden.

Leerplichtambtenaren van gemeenten controleren of de Leerplichtwet wordt

nageleefd. Zij gaan in gesprek met leerlingen die van school verzuimen. Soms gaan leerlingen niet naar school uit verveling, soms omdat ze gepest worden, of omdat de leraar te snel of juist te langzaam door de stof heen gaat. Samen met de jongeren en hun ouders proberen leerplichtambtenaren ervoor te zorgen dat de omstandigheden zo zijn dat jongeren weer terug naar school gaan.

De landelijke Dag van de Leerplicht 2006 is een initiatief van het Ministerie van OCW. Meer informatie is te vinden op www.voortijdigschoolverlaten.nl