Gemeente Meerssen


Algemene persberichten

Persbericht van 16 maart 2006

Koninklijke Onderscheiding voor raadslid Jo Scheepers Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Gisteravond heeft de laatste raadsvergadering plaatsgevonden van de Gemeenteraad
2002-2006. Tijdens deze laatste vergadering hebben zes raadsleden afscheid genomen:
Bianca Prickaerts (CDA), Louis Dolmans (CDA), Raymond Nijsten (VVD), Joyce Tummers (VVD), Nicole Sünnen-Utens (PGM) en Jo Scheepers (VVD). Burgemeester mr. Ricardo Offermanns bedankte de raadsleden voor hun inzet voor de Meerssense gemeenschap.

Koninklijke onderscheiding
Tijdens deze laatste vergadering heeft burgemeester Mr Ricardo Offermanns een
Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan scheidend raadslid Jo Scheepers (66) uit Meerssen. De heer Jo Scheepers (VVD) was gedurende 28 jaar onafgebroken lid van de gemeenteraad van Meerssen. Daarnaast was hij gedurende deze periode lid van de raadscommissies: commissie Openbare Werken (1978-1990), commissie Openbare Werken/Verkeer/Welzijn (1990-1994), commissie Algemene Zaken/Middelen/Onderwijs (1994-1998), commissie Verkeer/Openbare Werken/Financieel Beleid (1998-2002) en de commissie Economische Zaken (2002-2006). Tijdens de vervulling van deze bestuurlijke taken gedurende 28 jaar
heeft de heer Scheepers zich steeds voor de volle 100 procent ingezet voor de belangen
van de burgers van de gemeente Meerssen.

Installatie nieuwe gemeenteraad
De nieuwe gemeenteraad wordt vanavond tijdens een raadsvergadering beëdigd.
Aanvang 19.00 uur in de raadzaal van het bestuurscentrum, Beekstraat 51 te
Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune (via de hoofdingang).