Gemeente Waalwijk 16 maart 2006 Dag van de leerplicht (nr.0036)

Waalwijk heeft in haar notitie Waalwijk werkt aan leerplichtbeleid vanuit zorg aangegeven dat de positie van leerplicht herkenbaar moet zijn in Waalwijk. Een van de aanbevelingen was het realiseren van een website, in duidelijke taal, waar ouders informatie kunnen vinden over leerplicht. Deze site is nu actief!

School, een verplicht recht
Wat deze verplichting precies inhoudt is nu te vinden op onze site www.waalwijk.nl. Als u het item leerplicht aanklikt vindt u een overzicht van de belangrijkste informatie met betrekking tot leerplicht.
Wanneer zijn de schoolvakanties? Wanneer heeft een kind recht op extra verlof en wanneer niet? Vanaf wanneer wordt een kind leerplichtig? Op deze en vele andere vragen is een antwoord gegeven op de site. Zorg dat u weet wat uw plichten en wat uw rechten zijn.

16 maart 2006: Dag van de leerplicht
Een paar dagen eerder op vakantie, een dagje winkelen of een paar uurtjes spijbelen in plaats van het volgen van lessen op school lijkt onschuldig, maar dat is het niet. Het kan leiden tot voortijdig schoolverlaten of soms zelfs tot criminaliteit en minder goede kansen op een leuke baan. Bovendien is het volgens de Leerplichtwet verboden. Maar, Waalwijk wil niet alleen overtreders aanpakken maar ook zorg aan leerlingen bieden. Dit doen we onder andere door deel te nemen aan de zorgteams op scholen en buurtnetwerken. Met elkaar proberen we leerlingen die buiten de boot vallen te helpen. Op donderdag 16 maart vindt alweer voor de derde keer de Dag van de Leerplicht plaats. Vorig jaar deden maar liefst 130 gemeenten mee door één of meer activiteiten te organiseren om de leerplicht onder de aandacht te brengen van scholen, ouders en leerlingen, onder het motto Leerplicht. Neem het niet te licht.

Publicatie datum 09-03-2006