Programma Elektronische Provincies


Kennisbijeenkomst routekaarten trekt veel bezoekers (16 maart 2006)

Op donderdag 16 maart vond de kennisbijeenkomst over de routekaarten plaats in het provinciehuis van Groningen. De belangstelling was groot. Zo'n 90 geinteresseerden waren vanuit het hele land afgereisd naar het hoge noorden om daar getuige te zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de elektronische dienstverlening van de overheid.

De dag werd gestart met een hartelijk welkomstwoord van de provinciesecretaris Henk Jan Bolding. In een gesproken column gaf Henny van den Born vervolgens zijn kijk op de toekomstige elektronische overheid: 'Zodra een burger de burelen van de e-overheid betreedt komen chips en sensoren in actie. Bij het doorlopen van de gang openen zich automatisch de serviceloketten in de vorm van touch screen plasma schermen, waarop de vooraf ingevulde formulieren staan afgebeeld. Een eenvoudige vingerafdruk, of irisscan volstaat om het proces van subsidieaanvraag of het kenbaar maken van een zienswijze te voltooien.'

Hierna kon het echte werk beginnen. Eerst stond er een presentatie op het programma over provinciale routekaarten. In e-Provincies verband is afgesproken om routekaarten te maken om de provincies voor te bereiden op de implementatie van diverse gemeenschappelijke voorzieningen die provincies moeten helpen. Hierbij gaat het om het implementeren van beveiligde toegang (DigiD), het toepassen van intelligente formulieren en het aansluiten op het basisbedrijvenregister.
Inhoudelijk trekker van dit traject was Mark Hoogenboom, tot voor kort werkzaam bij de provincie Groningen.
Lees hier verder voor de volledige presentatie over de routekaarten (PPT).

Na deze eerste zeer interessante inleiding was er een presentatie over servicegerichte architectuur bij de provincie Gelderland door Jan Obbema van de provincie Gelderland en Bas Kruiswijk van Twynstra Gudde. Lees hier verder voor de presentatie van Gelderland (PPT).

De laatste plenaire spreker was Udo Pijper van het programma Stroomlijning Basisgegevens. Zijn presentatie ging over en ELO-Grunn, een samenwerkingsverband van de provincie Groningen, 25 gemeenten en twee waterschappen op het gebied van de basisregistraties, BSN, DigiD, WKPB, omgevingsvergunning en elektronische loketten. Lees hier verder voor de presentatie over ELO-Grunn (PPT).

Na de lunch konden de deelnemers de handen uit de mouwen steken tijdens een aantal workshops. In de eerste ging Mark Hoogenboom interactief aan de slag met de routekaart e-formulieren.

De workshop beveiligde toegang (DigiD) werd ingeleid door Jeroen v/d Hulst. Lees hier verder voor zijn presentatie (PPT). Daarna nam Nanke Asjes van DigiD het woord. Lees hier verder voor haar presentatie (PPT).
De afsluitende presentatie werd gegeven door Saskia Kroon van e-Provincies. Lees hier verder voor haar presentatie (PPT).

De workshop over het basisbedrijvenregister werd geleid door Marcel Hoogwout van SBG. Lees hier verder voor de presentatie over het basisbedrijvenregister (PPT).

Tenslotte was er nog een workshop over en service-gerichte architectuur door Jan Obbema en Bas Kruiswijk. Na een korte inleiding over de thema's gingen de deelnemers gezamenlijk aan de slag. Lees hier verder voor de presentatie (PPT).

De dag werd afgesloten door dagvoorzitter Fred Hassert. Daarna was er een borrel waarbij alle deelnemers hun vragen kwijt konden bij de verschillende sprekers en organisaties. Hiervan werd dan ook goed gebruik gemaakt, getuige onderstaande foto. De reacties van de deelnemers waren positief, zodat we kunnen spreken van een geslaagde dag!