Triodos Nederland

Een zorgboerderij werkt!

16 maart 2006 - Zorgboerderijen zijn sterk in opkomst. Steeds meer mensen die zorg nodig hebben, voelen zich hiertoe aangetrokken. Mensen met een verstandelijke beperking, met psychiatrische problemen, vastgelopen jongeren, ex-verslaafden, mensen met burn-out en langdurig werklozen kunnen in een zorgboerderij terecht. Ze hervinden hier hun ritme, maken een stap in hun ontwikkeling of vinden een nieuwe richting in hun leven. De meeste zorgboerderijen zijn biologisch van opzet. Zorgboerderijen werken. Met de groei van het aantal boerderijen is er toenemende behoefte aan onderzoek naar wát er werkt en wat het beste is voor wie en wanneer. Hiermee kunnen boeren en therapeuten de zorg en het bedrijf zo gaan inrichten dat ieder er het meest aan heeft. Dit onderzoek staat nog in de kinderschoenen. Het Louis Bolk Instituut zet samen met de Wageningen Universiteit de eerste belangrijke stappen.

Triodos Bank steunt dit onderzoek en vraagt ook graag uw financiële steun. U stimuleert hiermee een leefbaar en duurzaam platteland waar groepen die zorg nodig hebben een kans krijgen. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening 78.13.63.268 van Stichting Triodos Fonds, Zeist onder vermelding van Zorgboerderij.

De Beukenhof
Een zorgboerderij die door Triodos Bank wordt gefinancierd, is biologisch-dynamisch boerenbedrijf
De Beukenhof in Breda. Sandra, licht verstandelijk gehandicapt, zit op het hek van de varkensstal. De dieren knabbelen aan haar laarzen. `Even een portie welzijn geven', zegt ze en aait een zeug over haar kop. Het varken knort. `Ik vind ze hartstikke leuk.' Sandra is een van de 22 vaste bewoners op De Beukenhof. De boerderij is hun gezinsvervangend tehuis. Elke dag krijgen ze gezelschap van acht gehandicapten, voor wie de boerderij fungeert als dagverblijf. De een is licht, de ander zwaar verstandelijk gehandicapt. Sommigen hebben ook een lichamelijke handicap. Maar allemaal werken ze in het bedrijf. De stal uitmesten. Kool snijden. Trekker rijden. Voor de zorg is het werk op de boerderij heel erg belangrijk, dat bepaalt de identiteit van De Beukenhof. En de boerderij kan niet meer zonder de helpende handen van de bewoners. Voor meer informatie over zorgboerderij De Beukenhof klik hier.