Wat houdt bestuurders, ondernemers en politici in Nederland bezig

Op 16 maart a.s. verschijnt de interviewbundel 'Inzicht'

UTRECHT, 20060228 -- Inzicht is er in vele soorten en maten. Journalist Mart Rienstra vroeg er bij bekende ondernemers, bestuurders en politici nadrukkelijk naar en vond wat hij zocht. In dit boek laat hij 16 'inzichtrijke' Nederlanders aan het woord. Het resultaat is een bont gekleurd palet aan persoonlijke drijfveren, maatschappelijke ideeën en stellige overtuigingen. Verplicht leesvoer voor een ieder die ook op zoek is naar inzicht.


'Mensen zijn verslaafd aan materie. Terwijl "meer" nooit gelukkig maakt. Integendeel zelfs.' Eckart Wintzen blaast stoom af. Volgens de oprichter van BSO/Origin is de mens de enige diersoort die voortdurend meer wil. 'Zelfs bij een roofdier ontbreekt die behoefte, daarom "overeet" zo'n beest zich nooit.' Over inzicht gesproken.
Nog meer inzicht, nu van Harry Starren, directeur De Baak: 'Ik stoor mij aan de roep om een sterke leider. Iemand die bepaalde onderbuikgevoelens onderkent en het verstand op nul wil zetten. Kortom, een leider die de verworvenheden van deze samenleving wil opofferen voor een hoger doel: emotionele wraak.'
En tot slot, het persoonlijke inzicht van Elco Brinkman: 'Waar ik geen zin meer in heb, is de confrontatie met het incident van de dag en de ideologie van gisteren. Oeverloos overleg is niet langer aan mij besteed. Ik ben nu in een fase van mijn leven dat ik daadwerkelijk wat wil doen.'

Een inspirerend interviewboek met ideeën, meningen en persoonlijke ontboezemingen van Gerd Leers | Tom van 't Hek | Ella Vogelaar | Gerlach Cerfontaine | Pieter Beelaerts van Blokland | Harry Starren | Piet Doedens | Elco Brinkman | Karel Noordzij | Eric Nordholt | Wessel Ganzevoort | Mickey Huibregtsen | Frank de Grave | Chris Luken | Karel Vuursteen | Eckart Wintzen.

Mart Rienstra is sinds het eind van de jaren tachtig actief in de journalistiek. Naast zijn freelance bijdragen voor publieksbladen als HP/De Tijd, Man en Voetbal International, schrijft hij teksten voor tientallen Utrechtse bedrijven en werkt hij als communicatieadviseur. Vanaf 1993 is hij hoofdredacteur van Utrecht Business. Sindsdien verschijnen zijn interviews en artikelen in dit regionale zaken-magazine en in het landelijke katern Business Nationaal. In zijn kenmerkende 'open interview'-stijl praat hij met tal van vooraanstaande ondernemers en bestuurders in Nederland. Daarbij is zijn insteek vrijwel altijd dezelfde: de menselijke keuze.
Tevens verzorgt hij schrijf- en presentatietrainingen voor het bedrijfsleven en voor overheden en is hij actief als dagvoorzitter, presentator en acteur.