Gemeente Tilburg

Datum

1 maart 2006

Bewonersavond herinrichting Korvelse Molen

Donderdag 16 maart 2006 om 20.00 uur

In de afgelopen maanden is er met omwonenden van de Korvelse Molen gesproken over de herinrichting van het plein. Momenteel ligt er een ontwerp waarbij rekening is gehouden met de wensen van omwonenden en met het beschikbare budget. Dit ontwerp willen we graag met u bespreken tijdens een bewonersavond.

Relatie met fietsroute Capucijnenstraat
Vorig jaar is aangegeven dat de herinrichting van de Korvelse Molen gekoppeld wordt aan de sternet fietsroute door de Capucijnenstraat. Dit project loopt vertraging op doordat er veel bezwaren zijn van bewoners. Daardoor koppelen we de herinrichting van de Korvelse Molen los van de plannen voor de Capucijnenstraat. Hierdoor kunnen we waarschijnlijk de herinrichting van de Korvelse Molen nog dit jaar tot uitvoering brengen.

Bewonersavond
De bewonersavond vindt plaats op donderdag 16 maart 2006 om 20.00 uur in wijkcentrum de Nieuwe Stede, Capucijnenstraat 156, in Tilburg.

Meer informatie
Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Bianca van Oirschot, projectcoördinator gebiedsteam Oude Stad. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 542 80 75 of per mail bianca.van.oirschot@tilburg.nl


---- --