Universiteit van Amsterdam

De verspreiding van Bromelia's in tropische bergbossen


Promotie Ecologie

donderdag 16 maart 10.00 uur
Epifyten zijn planten die op andere planten, vaak bomen, groeien zonder deze te parasiteren. Zij bereiken hun hoogste diversiteit in tropisch Amerika. Bromelia's, cactussen en enkele andere families van vaatplanten komen uitsluitend in dit deel van de wereld als epifyt voor. In de hele tropische zone worden epifytische vegetaties bedreigd door houtkap en fragmentatie van het bos. Alfredo Cascante Marín deed onderzoek naar de demografie en samenstelling van bromeliapopulaties en -gemeenschappen in relatie tot differentiatie in kolonisatiecapaciteit, levenscyclus en voortplantingssysteem van de verschillende soorten. Het onderzoek vond plaats in de tropische bergbossen in de Monteverde-regio, Costa Rica. Cascante Marín bepaalde de soortensamenstelling, ruimtelijke verdeling en populatiestructuur van bromelia-gemeenschappen in zowel onverstoorde bossen als secundaire bossen van verschillende leeftijd. Van enkele soorten bromelia's met een duidelijke overvloed onderzocht hij vervolgens de zaadverspreiding, zaadkieming, groei en voortplanting. De resultaten van het onderzoek laten onder andere zien dat het aantal geschikte habitats dat gekoloniseerd kan worden door epifytische bromelia's ondanks hun lichte pluiszaden beperkt wordt door hun geringe ruimtelijke verspreidingsvermogen. A.M. Cascante Marín: Establishment, Reproduction and Genetics of Epiphytic Bromeliad Communities during Premontane Forest Succession in Costa Rica. Promotoren zijn prof. dr. P.H. van Tienderen en prof. dr. J.H.D. Wolf.

Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 - 566 2929.