Universiteit van Amsterdam

Punten en komma's bij Plato; Afscheidscollege Oudgriekse taalkunde


donderdag 16 maart 14.00 uur
Prof. dr. A. Rijksbaron, hoogleraar Oudgriekse taalkunde: Over punten en komma's, in het bijzonder bij Plato. Het afscheidscollege van Albert Rijksbaron is een pleidooi voor het toepassen van de Byzantijnse interpunctie bij een Plato-tekst. Aan de hand van een passage uit de dialoog Hippias Minor zal Rijksbaron laten zien dat de Byzantijnse interpunctie tot een veel consistentere opbouw van deze tekst leidt dan de gangbare interpunctie, die uit de zestiende eeuw stamt. Verder zal Rijksbaron betogen dat de Byzantijnse interpunctie een theoretisch fundament heeft dat opvallende overeenkomsten vertoont met moderne discoursebenaderingen. Al met al is het afscheidscollege ook een pleidooi voor een veel grotere aandacht voor de 'visuele syntaxis' van een antieke tekst dan tegenwoordig gebruikelijk is.

Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 - 566 2929.